20 kwietnia, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Premier Polski zwraca się do Indii

Premier Polski zwraca się do Indii

Sekretarz stanu Wadysaw Teofil Bartoszewski

Z okazji 70. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Indiami a Polską Minister Spraw Zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski wyraził zaangażowanie Polski w rozwój głębszych więzi z Indiami w różnych obszarach. W rozmowie z NDTV Burtoszewski przybliżył istotne aspekty relacji między obydwoma krajami.

Zapytany o największe osiągnięcia w ciągu 70 lat stosunków dyplomatycznych Bartoszewski powiedział: „Myślę, że największym osiągnięciem jest to, że oba kraje przekształciły się w coś bardziej tradycyjnego, bardziej agrarnego i pod pewnymi względami stanowiącego wyzwanie gospodarcze”.

Pochwalił wyłonienie się Indii jako światowego mocarstwa, podkreślając imponujący postęp gospodarczy kraju. W ten sposób wyraził uznanie dla awansu Polski na 22. największą gospodarkę świata, zrzucając kajdany komunizmu.

Bartoszewski szczegółowo opowiedział o potencjalnych obszarach współpracy Indii i Polski: „Będziemy współpracować na różnych polach w zakresie nowoczesnych technologii, czego bardzo pragniemy, ponieważ zaczynaliśmy jako grupa defaworyzowana i słabo rozwinięta”.

Podkreślił sukcesy w cyfryzacji usług zdrowotnych, rozwiązania w zakresie zielonej energii oraz dyskusje nad nowym memorandum o współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Jeśli chodzi o handel dwustronny, zauważył: „Handel dwustronny kosztuje obecnie mniej niż 6 miliardów dolarów rocznie” i podkreślił potrzebę zrozumienia kulturowego w celu poprawy stosunków biznesowych. „Musimy bardziej zbliżyć kulturowo kraje… i wzrosnąć. Wizyty rankingowe pomagają podnieść interesy polityków biznesowych obu krajów”.

Omawiając diasporę indyjską w Polsce, Bartoszewski podkreślił obecność kursów sanskrytu na polskich uniwersytetach i stwierdził: „Mamy długą tradycję zainteresowania Indiami”. „Mamy ekspertów w dziedzinie kultury języka indyjskiego, historii kultury sanskrytu itd., a w Indiach panuje bardzo pozytywna mieszanka ludzi, co oznacza, że ​​mamy wiele indyjskich restauracji, które cieszą się coraz większą popularnością”. Zachęcał Hindusów do zakładania firm w Polsce i chwalił pozytywny wkład społeczności indyjskiej w różnych dziedzinach.

Zapytany o trwający konflikt między Ukrainą a Rosją Bartoszewski powiedział: „Ta wojna zakończy się jutro, jeśli prezydent Putin wycofa swoje siły z Ukrainy, suwerennego, niepodległego kraju”.

READ  Para Finn Harps Alex Cullen i Chet McGrath pomagają irlandzkim U-15 wygrać w Polsce

Dodał: „W 1991 roku Ukraina została uznana przez całą Organizację Narodów Zjednoczonych za suwerenne i niepodległe państwo. Ponieważ Ukraina była kolonią Rosji w XVIII i XIX wieku, jeśli Putin wycofa się z tego, co uważa za swoje posiadłości kolonialne, skończy się to, jeśli większość świata nie zgodzi się z tym stwierdzeniem i jeśli Putin uzna, że ​​nadal powinna być kolonią. Wojna jest natychmiastowa, w przeciwnym razie będzie się przeciągać”.

Kontynuował: „Jeśli Ukraina otrzyma większe wsparcie militarne, Rosjanie będą mogli wyjechać wcześniej, ale dla nas jest to nieczysta imperialistyczna wojna neokolonialna, na którą nie ma miejsca w XXI wieku”.

W miarę zbliżania się kamienia milowego 70. rocznicy szczegółowe spostrzeżenia Sekretarza Bartoszewskiego podkreślają niezachwiane zaangażowanie Polski na rzecz wspierania głębszego i silniejszego partnerstwa z Indiami, obejmującego wymianę technologiczną, handlową i kulturalną.