5 grudnia, 2023

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Wspieranie polskiej transformacji energetycznej: EBI inwestuje w strategiczny plan PGE dotyczący integracji OZE i modernizacji sieci

Wspieranie polskiej transformacji energetycznej: EBI inwestuje w strategiczny plan PGE dotyczący integracji OZE i modernizacji sieci

EBI podpisał umowę z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A (PGE) 2 mld zł finansowania modernizacji infrastruktury sieci dystrybucyjnej.

Inwestycje te pomogą w rozwoju sieci dystrybucyjnej i jej integracji z odnawialnymi źródłami energii.

The Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i PGE Polska Grupa Energetyczna S.A (PGE) podpisała umowę finansowania o wartości 2 mld zł na wsparcie strategicznego planu grupy dotyczącego rozwoju i modernizacji infrastruktury sieci dystrybucyjnej oraz integracji jej z odnawialnymi źródłami energii. będzie bezpośrednim beneficjentem dofinansowania PGE Dystrybucja SASpółka PGE odpowiedzialna za obsługę sieci dystrybucyjnej.

Środki zostaną przeznaczone na inwestycje w linie, transformatory, łączność cyfrową, magazynowanie energii oraz nowoczesne opomiarowanie, które pomogą przekształcić sieć dystrybucyjną PGE w celu podłączenia powstających odnawialnych źródeł energii. Realizacja inwestycji planowana jest od 2022 do 2025 roku. Jest częścią realizacji projektu. Grupa PGE strategii, a jednym z jej głównych celów jest przekształcenie polskiej energetyki w model zeroemisyjny.

Przyspieszenie transformacji energetycznej jest priorytetem i dlatego Grupa EBI I to Komisja Europejska Założyciel inicjatywy REPowerEU. Ma na celu tworzenie Unia Europejska Niezależność od rosyjskich surowców energetycznych i przesunięcie unijnego sektora energetycznego w kierunku energii odnawialnej. Zgoda z PGE S.A Przyspieszenie transformacji sektora energetycznego Polska, z projektami realizowanymi w województwach objętych polityką spójności UE (małopolskie, warmińsko-mazurskie, łódzkie, świdokryskie, lubelskie, podkarpackie, podlaskie i mazowieckie). To wzmocni rynek pracy w tych regionach.

Wiceprezes EBI Teresy Czerwińskiej powiedział: „Transformacja energetyczna jest priorytetem EBI, ponieważ jest kluczowym celem Polska I pełne Unia Europejska. Dlatego jesteśmy dumni, że możemy go wspierać PGE Polskiej Grupy Energetycznej W swoim strategicznym planie modernizuje i rozwija sieć dystrybucji. Nowoczesne sieci przesyłowe umożliwią integrację odnawialnych źródeł energii, co wzmocni dywersyfikację sektora energetycznego. Polska. EBI, jako bank UE, dołoży wszelkich starań, aby to zapewnić Polska I Europa Niezależnie od paliw kopalnych UE może przeprowadzić transformację swojego sektora energetycznego tak skutecznie, jak to tylko możliwe.

READ  FNE Visegrad YR2021: Polska wystawa: Operatorzy kin tworzą stracony czas

Współpraca PGE z EBI to dobry przykład dla wszystkich instytucji finansowych Polska Jak sfinansować transformację energetyczną. Pamiętajmy, że transformacja energetyki to nie tylko realizacja celów klimatycznych, ale także zapewnienie bezpieczeństwa i niezależności polskiej energetyki. Istotnym elementem realizacji tej strategii są inwestycje w sieć dystrybucyjną. Zapewni to sprawne i efektywne zarządzanie wytwarzaniem energii elektrycznej z OZE, a także jej magazynowanie i dostarczanie do klientów. Wojciecha DąbrowskiegoPrezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z EBI, PGE przygotuje sieć do przyłączenia obecnych i planowanych inwestycji wiatrowych i fotowoltaicznych. Wojciecha Dąbrowskiego.

PGE Polskiej Grupy Energetycznej Największa firma energetyczna i producent zielonej energii Polska, a także krajowym liderem transformacji energetycznej. W swojej strategii, Grupa PGE Przedstawiła plan transformacji i ścieżkę dekarbonizacji wytwarzania oraz zapowiedziała jeden z pierwszych w regionie cel neutralności klimatycznej do 2050 roku. Grupa PGE Polega ona na budowie największych farm wiatrowych w kraju Łyse Morze. Dwie morskie farmy PGE o łącznej mocy 2,5 GW powstaną w 2030 roku i co najmniej 1 GW po 2030 roku. Strategicznym celem PGE jest posiadanie co najmniej 6,5 GW mocy zainstalowanej w tej technologii do 2040 roku. Grupa PGE Powstaną kolejne 3 GW nowych mocy fotowoltaicznych, poszerzając portfel morskich farm wiatrowych o co najmniej 1 GW oraz powstaną co najmniej 800 MW magazynów energii, zwiększając możliwości przyłączania odnawialnych źródeł energii i poprawiając niezawodność dostaw energii elektrycznej. PGE jest pierwszą polską firmą energetyczną, która zobowiązała się do raportowania swojego śladu węglowego we wszystkich trzech obszarach.

The Europejski Bank Inwestycyjny Jeden z wiodących na świecie fundatorów działań na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju środowiska. W 2021 r. wzrósł udział inwestycji EBI poświęconych działaniom w dziedzinie klimatu i zrównoważeniu środowiskowym. 27,6 mld EUR. Jako Europejski Bank Klimatyczny EBI jest zaangażowany we wspieranie Europejskiego Zielonego Ładu Europa Zostań pierwszym kontynentem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. i przyczyn się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

READ  Duże partnerstwo światłowodowe w Polsce

Priorytetem jest promowanie jedności Europejski Bank Inwestycyjny Od powstania w 1958 r. W ostatnim budżecie wieloletnim Unia Europejska (2014-2020), The Grupa EBI Wspiera inwestycje w wartość 630 miliardów euro W spójnych regionach UE wytwarza około 16% PKB. w 2021 r. Polska Był największym beneficjentem finansowania obszarów integracji Grupa EBI – To jest finansowe 4,5 miliarda euro23% tego funduszu to paliwo Polski Stała konwersja energii.

Informacje podstawowe

EBI działa w około 160 krajach i jest największym na świecie wielostronnym pożyczkodawcą na rzecz finansowania działań związanych ze zmianą klimatu. W swojej mapie Banku Klimatycznego na 2025 r Grupa EBI Wyznaczono w nim cztery kluczowe cele, w tym zapewnienie sprawiedliwej transformacji dla wszystkich. Ambicją EBI jest wspieranie 1 bilion euro Inwestowanie w działania na rzecz klimatu i zrównoważony rozwój do 2030 roku oraz dostosowanie wszystkich nowych działań do założeń i zasad Porozumienia Paryskiego.

EBI i oszczędność energii

W ostatniej dekadzie, Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego Prawie ukierunkowany 100 miliardów euro W sektorze energetycznym UE. Te terminowe inwestycje pomagają teraz Europa Klimat kryzysu wywołany nagłymi przerwami w dostawach rosyjskiego gazu. Tylko w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku EBI podpisał całkowite finansowanie 8,3 mld euro W przypadku projektów związanych z efektywnością energetyczną, odnawialnymi źródłami energii, energią elektryczną i magazynowaniem w pomieszczeniach Unia EuropejskaW ten sposób przyczyniając się do wzmocnienia odporności gospodarki europejskiej.

W październiku Rada Dyrektorów EBI podjęła decyzję o podniesieniu poziomu finansowania czystej energii Grupy do bezprecedensowego poziomu w celu wsparcia realizacji celu REPowerEU. Europy Uzależnienie od rosyjskiego importu paliw kopalnych. Dodatek 30 miliardów euro Inwestycja będzie realizowana w ciągu najbliższych pięciu lat, jako dodatek do już silnego wsparcia EBI dla sektora energetycznego. Unia Europejska. Szacuje się, że specjalny pakiet REPowerEU pozwoli pozyskać dodatkowe środki 115 miliardów euro W dodatkowe inwestycje do 2027 r., przyczyniając się w ten sposób znacząco Europy niezależność energetyczna i Grupa EBI Cel mobilizacyjny 1 bilion euro Finansowanie klimatu w tej dekadzie.

READ  amerykańska sieć telewizyjna Polska, Chiny, Francja, Węgry, Warszawa

PGE Polskiej Grupy Energetycznej Jest największą firmą energetyczną Polska. Gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej i ciepła dla ponad 5 mln klientów. Udział Grupy w wytwarzaniu energii elektrycznej Polska wynosi około 40%. W najbliższych latach PGE będzie koncentrować się na rozwoju odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza tych opartych na energetyce wiatrowej i słonecznej. Priorytetem dla PGE jest projekt offshore Grupa PGEObejmuje budowę dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 2,5 GW do 2030 roku oraz dwóch morskich farm wiatrowych o mocy 1 GW po 2030 roku. Grupa PGE Lider Przyszłej Branży Morskiej Energetyki Wiatrowej Polska.