26 maja, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Wspieranie polskiej transformacji energetycznej: EBI inwestuje w strategiczny plan PGE dotyczący integracji OZE i modernizacji sieci

Wspieranie polskiej transformacji energetycznej: EBI inwestuje w strategiczny plan PGE dotyczący integracji OZE i modernizacji sieci

EBI podpisał umowę z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A (PGE) 2 mld zł finansowania modernizacji infrastruktury sieci dystrybucyjnej.

Inwestycje te pomogą w rozwoju sieci dystrybucyjnej i jej integracji z odnawialnymi źródłami energii.

The Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i PGE Polska Grupa Energetyczna S.A (PGE) podpisała umowę finansowania o wartości 2 mld zł na wsparcie strategicznego planu grupy dotyczącego rozwoju i modernizacji infrastruktury sieci dystrybucyjnej oraz integracji jej z odnawialnymi źródłami energii. będzie bezpośrednim beneficjentem dofinansowania PGE Dystrybucja SASpółka PGE odpowiedzialna za obsługę sieci dystrybucyjnej.

Środki zostaną przeznaczone na inwestycje w linie, transformatory, łączność cyfrową, magazynowanie energii oraz nowoczesne opomiarowanie, które pomogą przekształcić sieć dystrybucyjną PGE w celu podłączenia powstających odnawialnych źródeł energii. Realizacja inwestycji planowana jest od 2022 do 2025 roku. Jest częścią realizacji projektu. Grupa PGE strategii, a jednym z jej głównych celów jest przekształcenie polskiej energetyki w model zeroemisyjny.

Przyspieszenie transformacji energetycznej jest priorytetem i dlatego Grupa EBI I to Komisja Europejska Założyciel inicjatywy REPowerEU. Ma na celu tworzenie Unia Europejska Niezależność od rosyjskich surowców energetycznych i przesunięcie unijnego sektora energetycznego w kierunku energii odnawialnej. Zgoda z PGE S.A Przyspieszenie transformacji sektora energetycznego Polska, z projektami realizowanymi w województwach objętych polityką spójności UE (małopolskie, warmińsko-mazurskie, łódzkie, świdokryskie, lubelskie, podkarpackie, podlaskie i mazowieckie). To wzmocni rynek pracy w tych regionach.

Wiceprezes EBI Teresy Czerwińskiej powiedział: „Transformacja energetyczna jest priorytetem EBI, ponieważ jest kluczowym celem Polska I pełne Unia Europejska. Dlatego jesteśmy dumni, że możemy go wspierać PGE Polskiej Grupy Energetycznej W swoim strategicznym planie modernizuje i rozwija sieć dystrybucji. Nowoczesne sieci przesyłowe umożliwią integrację odnawialnych źródeł energii, co wzmocni dywersyfikację sektora energetycznego. Polska. EBI, jako bank UE, dołoży wszelkich starań, aby to zapewnić Polska I Europa Niezależnie od paliw kopalnych UE może przeprowadzić transformację swojego sektora energetycznego tak skutecznie, jak to tylko możliwe.

READ  Polski MBC powinien powrócić do debaty na temat podwyżek stóp procentowych, uważa Kodecki

Współpraca PGE z EBI to dobry przykład dla wszystkich instytucji finansowych Polska Jak sfinansować transformację energetyczną. Pamiętajmy, że transformacja energetyki to nie tylko realizacja celów klimatycznych, ale także zapewnienie bezpieczeństwa i niezależności polskiej energetyki. Istotnym elementem realizacji tej strategii są inwestycje w sieć dystrybucyjną. Zapewni to sprawne i efektywne zarządzanie wytwarzaniem energii elektrycznej z OZE, a także jej magazynowanie i dostarczanie do klientów. Wojciecha DąbrowskiegoPrezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z EBI, PGE przygotuje sieć do przyłączenia obecnych i planowanych inwestycji wiatrowych i fotowoltaicznych. Wojciecha Dąbrowskiego.

PGE Polskiej Grupy Energetycznej Największa firma energetyczna i producent zielonej energii Polska, a także krajowym liderem transformacji energetycznej. W swojej strategii, Grupa PGE Przedstawiła plan transformacji i ścieżkę dekarbonizacji wytwarzania oraz zapowiedziała jeden z pierwszych w regionie cel neutralności klimatycznej do 2050 roku. Grupa PGE Polega ona na budowie największych farm wiatrowych w kraju Łyse Morze. Dwie morskie farmy PGE o łącznej mocy 2,5 GW powstaną w 2030 roku i co najmniej 1 GW po 2030 roku. Strategicznym celem PGE jest posiadanie co najmniej 6,5 GW mocy zainstalowanej w tej technologii do 2040 roku. Grupa PGE Powstaną kolejne 3 GW nowych mocy fotowoltaicznych, poszerzając portfel morskich farm wiatrowych o co najmniej 1 GW oraz powstaną co najmniej 800 MW magazynów energii, zwiększając możliwości przyłączania odnawialnych źródeł energii i poprawiając niezawodność dostaw energii elektrycznej. PGE jest pierwszą polską firmą energetyczną, która zobowiązała się do raportowania swojego śladu węglowego we wszystkich trzech obszarach.

The Europejski Bank Inwestycyjny Jeden z wiodących na świecie fundatorów działań na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju środowiska. W 2021 r. wzrósł udział inwestycji EBI poświęconych działaniom w dziedzinie klimatu i zrównoważeniu środowiskowym. 27,6 mld EUR. Jako Europejski Bank Klimatyczny EBI jest zaangażowany we wspieranie Europejskiego Zielonego Ładu Europa Zostań pierwszym kontynentem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. i przyczyn się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

READ  „Szpiegowska gra wideo” zostanie włączona do krajowego programu nauczania — pierwsze wiadomości

Priorytetem jest promowanie jedności Europejski Bank Inwestycyjny Od powstania w 1958 r. W ostatnim budżecie wieloletnim Unia Europejska (2014-2020), The Grupa EBI Wspiera inwestycje w wartość 630 miliardów euro W spójnych regionach UE wytwarza około 16% PKB. w 2021 r. Polska Był największym beneficjentem finansowania obszarów integracji Grupa EBI – To jest finansowe 4,5 miliarda euro23% tego funduszu to paliwo Polski Stała konwersja energii.

Informacje podstawowe

EBI działa w około 160 krajach i jest największym na świecie wielostronnym pożyczkodawcą na rzecz finansowania działań związanych ze zmianą klimatu. W swojej mapie Banku Klimatycznego na 2025 r Grupa EBI Wyznaczono w nim cztery kluczowe cele, w tym zapewnienie sprawiedliwej transformacji dla wszystkich. Ambicją EBI jest wspieranie 1 bilion euro Inwestowanie w działania na rzecz klimatu i zrównoważony rozwój do 2030 roku oraz dostosowanie wszystkich nowych działań do założeń i zasad Porozumienia Paryskiego.

EBI i oszczędność energii

W ostatniej dekadzie, Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego Prawie ukierunkowany 100 miliardów euro W sektorze energetycznym UE. Te terminowe inwestycje pomagają teraz Europa Klimat kryzysu wywołany nagłymi przerwami w dostawach rosyjskiego gazu. Tylko w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku EBI podpisał całkowite finansowanie 8,3 mld euro W przypadku projektów związanych z efektywnością energetyczną, odnawialnymi źródłami energii, energią elektryczną i magazynowaniem w pomieszczeniach Unia EuropejskaW ten sposób przyczyniając się do wzmocnienia odporności gospodarki europejskiej.

W październiku Rada Dyrektorów EBI podjęła decyzję o podniesieniu poziomu finansowania czystej energii Grupy do bezprecedensowego poziomu w celu wsparcia realizacji celu REPowerEU. Europy Uzależnienie od rosyjskiego importu paliw kopalnych. Dodatek 30 miliardów euro Inwestycja będzie realizowana w ciągu najbliższych pięciu lat, jako dodatek do już silnego wsparcia EBI dla sektora energetycznego. Unia Europejska. Szacuje się, że specjalny pakiet REPowerEU pozwoli pozyskać dodatkowe środki 115 miliardów euro W dodatkowe inwestycje do 2027 r., przyczyniając się w ten sposób znacząco Europy niezależność energetyczna i Grupa EBI Cel mobilizacyjny 1 bilion euro Finansowanie klimatu w tej dekadzie.

READ  Nowa usługa OTT dla Polski

PGE Polskiej Grupy Energetycznej Jest największą firmą energetyczną Polska. Gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej i ciepła dla ponad 5 mln klientów. Udział Grupy w wytwarzaniu energii elektrycznej Polska wynosi około 40%. W najbliższych latach PGE będzie koncentrować się na rozwoju odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza tych opartych na energetyce wiatrowej i słonecznej. Priorytetem dla PGE jest projekt offshore Grupa PGEObejmuje budowę dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 2,5 GW do 2030 roku oraz dwóch morskich farm wiatrowych o mocy 1 GW po 2030 roku. Grupa PGE Lider Przyszłej Branży Morskiej Energetyki Wiatrowej Polska.