24 kwietnia, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Rada Bezpieczeństwa ONZ wydaje rezolucję żądającą natychmiastowego zawieszenia broni między Hamasem a Izraelem i uwolnienia zakładników

Rada Bezpieczeństwa ONZ wydaje rezolucję żądającą natychmiastowego zawieszenia broni między Hamasem a Izraelem i uwolnienia zakładników

Rada Bezpieczeństwa ONZ wezwała w poniedziałek do zawieszenia broni w Strefie Gazy w miesiącu Ramadan, co jest jej pierwszym żądaniem zaprzestania walk. Stany Zjednoczone wstrzymały się od głosowania nad rezolucją, która żądała także uwolnienia wszystkich zakładników wziętych podczas niespodziewanego ataku Hamasu na południowy Izrael 7 października, który wywołał wojnę. Środek ten nie łączy żądania uwolnienia zakładników z wezwaniem do zawieszenia broni w miesiącu Ramadan, który kończy się 9 kwietnia.

Natychmiast po głosowaniu sekretarz generalny ONZ António Guterres – powiedział w mediach społecznościowych „Decyzja musi zostać wdrożona. Porażka byłaby niewybaczalna.”

Biorąc pod uwagę daty Ramadanu, postulowane w rezolucji zawieszenie broni będzie obowiązywać jedynie przez dwa tygodnie, choć w projekcie wskazano, że zaprzestanie walk musi prowadzić do „trwałego i trwałego zawieszenia broni”.

Od początku wojny Rada Bezpieczeństwa przyjęła dwie rezolucje w sprawie pogarszającej się sytuacji humanitarnej w Gazie, ale żadna nie wzywała do zawieszenia broni.

Po pierwsze, zażądajcie od Organizacji Narodów Zjednoczonych zaprzestania walk

Głosowanie następuje po tym, jak Rosja i Chiny zawetowały w piątek inną uchwałę sponsorowaną przez USA, która wspierałaby „natychmiastowe i trwałe zawieszenie broni” w regionie. Konflikt Izrael-Hamas.

Stany Zjednoczone ostrzegły, że zatwierdzona w poniedziałek rezolucja może utrudnić negocjacje mające na celu osiągnięcie trwałego rozwiązania działań wojennych, w których nadal uczestniczą Stany Zjednoczone, Egipt i Katar.

Rezolucja przedstawiona przez dziesięciu wybranych członków Rady zyskała poparcie Rosji, Chin i Grupy Arabskiej, do której należą 22 kraje w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone, podobnie jak Chiny i Rosja, są stałym członkiem Rady i dlatego jednym wetem są w stanie udaremnić każdą uchwałę.

W oświadczeniu wydanym w piątkowy wieczór przez Grupę Arabską wezwano wszystkich 15 członków Rady do „jednomyślnego i pilnego działania” i głosowania za rezolucją „o zaprzestaniu rozlewu krwi, ochronie życia ludzkiego oraz uniknięciu dalszego ludzkiego cierpienia i zniszczenia”.

Grupa arabska stwierdziła: „Minęło dużo czasu od zawieszenia broni”.


Delegacja izraelska przebywa w Waszyngtonie na rozmowach w Rafah

Według Ministerstwa Zdrowia w Gazie, pod przewodnictwem Hamasu, od początku wojny w Gazie zginęło ponad 32 000 Palestyńczyków. Agencja w swoich statystykach nie rozróżnia ludności cywilnej i kombatantów, podaje jednak, że dwie trzecie zabitych stanowią kobiety i dzieci.

Jak wynika z raportu międzynarodowego organu na temat głodu opublikowanego 18 marca, Gaza również stoi w obliczu poważnej sytuacji humanitarnej. „Głód jest nieuchronny” w północnej Gazie Eskalacja wojny może zepchnąć połowę populacji regionu liczącej 2,3 miliona ludzi na skraj głodu.

Izrael mówi, że „wycofanie się” Stanów Zjednoczonych z ONZ „daje Hamasowi nadzieję”

Głosowanie stało się kolejną rozgrywką między mocarstwami światowymi zaangażowanymi w napięte spory gdzie indziej, a Stany Zjednoczone spotkały się z krytyką za niepodjęcie wystarczająco ostrych środków przeciwko swojemu sojusznikowi Izraelowi, mimo że… Napięcia między obydwoma krajami nasiliły się.

Napięcie to ponownie wzrosło po wstrzymaniu się Stanów Zjednoczonych od głosu, co umożliwiło przyjęcie rezolucji w poniedziałek. Biuro premiera Izraela Benjamina Netanjahu Skrytykował to posunięcie w poście w mediach społecznościowych Jako „wyraźne odejście od konsekwentnego stanowiska Stanów Zjednoczonych w Radzie Bezpieczeństwa od początku wojny” – nawiązanie do prawa weta, jakiego Stany Zjednoczone używały wcześniej wobec rezolucji, które – podobnie jak ta zatwierdzona obecnie – nie bezpośrednio powiązać zawieszenie broni z wojną. Pozostali izraelscy zakładnicy zostali uwolnieni.

„To wycofanie szkodzi wysiłkom wojennym i wysiłkom dotyczącym uwolnienia zakładników, ponieważ daje Hamasowi nadzieję, że naciski międzynarodowe pozwolą mu zaakceptować zawieszenie broni bez uwalniania naszych zakładników” – stwierdziło biuro Netanjahu.

Dodała, że ​​Netanjahu ostrzegł administrację Bidena, że ​​jeśli Stany Zjednoczone odmówią zablokowania nowej uchwały, izraelski przywódca odwoła wizytę delegacji wojskowej w Waszyngtonie w celu omówienia planów ataku lądowego w zatłoczonym mieście Rafah w południowej Gazie.

Linda Thomas-Greenfield (druga od lewej), ambasador USA przy ONZ, podnosi rękę, aby wstrzymać się od głosu podczas głosowania Rady Bezpieczeństwa ONZ nad rezolucją wzywającą do natychmiastowego zawieszenia broni w Gazie podczas świętego miesiąca Ramadan, w siedzibie ONZ w Nowym Jorku Jork, 25 marca 2024 r. .

Fatih Aktas/Anatolia/Getty


„W świetle zmiany stanowiska USA premier Netanjahu zdecydował, że delegacja nie pojedzie” – podało w poniedziałek jego biuro w poście w mediach społecznościowych.

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby powiedział reporterom: „Jesteśmy bardzo rozczarowani, że nie przybędą do Waszyngtonu, aby umożliwić nam odbycie z nimi długiej rozmowy na temat realnych alternatyw dla interwencji na miejscu w Rafah”. Poniedziałek.

Stany Zjednoczone zawetowały trzy poprzednie rezolucje wzywające do zawieszenia broni w Gazie, z których ostatnią była rezolucja popierana przez Arabów z 20 lutego. Uchwałę tę poparło 13 członków Rady, przy jednym wstrzymującym się od głosu, co odzwierciedla zdecydowane poparcie dla zawieszenia broni.

Rosja i Chiny krytykują poprzedni projekt amerykańskiej rezolucji jako „ćwiczenie retoryczne”

Rosja i Chiny wykorzystały swoje prawo weta przeciwko sponsorowanej przez USA rezolucji z końca października wzywającej do zaprzestania walk w celu dostarczenia pomocy, ochrony ludności cywilnej i zaprzestania dozbrajania Hamasu. Powiedzieli, że nie odzwierciedla to globalnych wezwań do zawieszenia broni.

W piątek ponownie zawetowali uchwałę USA, nazywając ją niejasną i twierdząc, że nie jest to bezpośrednie żądanie zakończenia walk, którego pragnie większość świata.

Głównym problemem był nietypowy język w amerykańskim projekcie. Dodał, że Rada Bezpieczeństwa „decyduje o konieczności natychmiastowego i trwałego zawieszenia broni”. Sformułowanie to nie oznaczało bezpośredniego „żądania” ani „wezwania” do zaprzestania działań wojennych.

Przed piątkowym głosowaniem ambasador Rosji przy ONZ Wasilij Niebenzia powiedział, że Moskwa opowiada się za natychmiastowym zawieszeniem broni, skrytykował jednak rozwodniony język, który określił jako sformułowanie filozoficzne nie mieszczące się w rezolucji ONZ.

Oskarżył sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena i ambasador USA Lindę Thomas-Greenfield o „celowe wprowadzenie w błąd społeczności międzynarodowej” w sprawie wezwania do zawieszenia broni.

Stały ambasador Rosji przy ONZ Wasilij Nebenzia słucha podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ rezolucji żądającej natychmiastowego zawieszenia broni w Gazie, w siedzibie ONZ, 25 marca 2024 r., w Nowym Jorku.

Johna Lambarskiego/Getty’ego


„To było puste ćwiczenie retoryczne” – stwierdziła Nebenzia. „Amerykański produkt jest wysoce upolityczniony, a jego jedynym celem jest zabawianie wyborców, rzucenie im kości w postaci jakiegoś sygnału do zawieszenia broni w Gazie… i zapewnienie bezkarności Izraelowi, którego zbrodnie nawet nie są oceniane w projekcie.”

Ambasador Chin przy ONZ Zhang Jun powiedział, że propozycja USA stawia warunki wstępne i nie spełnia oczekiwań członków Rady i szerszej społeczności międzynarodowej.

Powiedział: „Gdyby Stany Zjednoczone poważnie traktowały zawieszenie broni, nie używałyby wielokrotnie swojego weta przeciwko kilku decyzjom Rady”.

READ  AKTUALIZACJA NA ŻYWO: Władze rosyjskie twierdzą, że Aleksiej Nawalny nie żyje