25 lutego, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

EBOR inwestuje w R.Power w Polsce

EBOR inwestuje w R.Power w Polsce


  • EBOR inwestuje 75 mln euro w R.Power, niezależnego producenta energii w Polsce

  • Pierwsza wspólna inwestycja EBOR z Funduszem Inwestycyjnym Inicjatywy Trójmorza (3SIIF).

  • Inwestycja ma wesprzeć rozwój portfela zielonej energii R.Power i przyczynić się do rozbudowy mocy OZE w gospodarkach, w których działa EBOR.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) wspiera rozwój produkcji zielonej energii inwestując w R.Power SA, pionowo zintegrowanego dewelopera energii odnawialnej i niezależnego producenta energii w Polsce.

Bank przeznaczył 75 mln euro na podwyższenie kapitału w celu rozwoju biznesu. To druga inwestycja EBOR w R.Power, uczestnicząca w emisji zielonych obligacji spółki w 2022 roku.

R.Power jest jednym z najszybciej rozwijających się prywatnych deweloperów zajmujących się energią odnawialną w Polsce. W ostatnich latach spółka znacznie rozszerzyła swoje portfolio OZE, nie tylko w Polsce, ale także na innych rynkach Unii Europejskiej (UE), m.in. w Rumunii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.

EBOR inwestuje w Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza (3SIIF), wyspecjalizowany fundusz komercyjny ukierunkowany na inwestycje infrastrukturalne w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE). To pierwsza wspólna inwestycja EBOR z 3SIIF.

Połączone podwyższenie kapitału przez EBOR i 3SIIF będzie wspierać długoterminową strategię wzrostu R.Power, czyli plan osiągnięcia w ciągu najbliższych dwóch lat w całej UE portfela operacyjnego fotowoltaiki (PV) o mocy 1 GWp, co umożliwi znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. . EBOR będzie współpracować z R.Power w celu wzmocnienia swoich praktyk w zakresie ładu środowiskowego, społecznego i korporacyjnego, ze szczególnym naciskiem na zarządzanie ryzykiem i problemami w łańcuchu dostaw.

Transakcja wymaga uzyskania zgód organów regulacyjnych.

Wsparcie dla EBOR W obliczu zwiększonej niepewności geopolitycznej i związanych z nią obaw o globalne bezpieczeństwo energetyczne, pozyskiwanie kapitału jest coraz trudniejsze, a potrzeba przyspieszenia rozwoju energetyki odnawialnej większa niż kiedykolwiek. Rozproszona energia odnawialna jest uznawana za rozwiązanie umożliwiające osiągnięcie globalnych celów zerowej energii netto, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznych i przystępnych cenowo dostaw energii.

Grzegorz Zieliński, dyrektor ds. energetyki w EBOR na Europę, powiedział: „Jesteśmy zachwyceni współpracą z R.Power i wspieraniem jej ścieżki rozwoju. Szybko rozwijający się deweloperzy zajmujący się odnawialnymi źródłami energii, tacy jak R.Power, odgrywają kluczową rolę w przyspieszaniu transformacji energetycznej i odnawialnych źródeł energii w Polsce i regionie. Cieszymy się, że będziemy mogli wspierać firmę jako jedną z największych regionalnych firm zajmujących się energią odnawialną.

Elisabetta Falcetti, dyrektor regionalna EBOR na Polskę i kraje bałtyckie, powiedziała: „Inwestycja EBOR w R.Power wspiera dwa strategiczne cele EBOR w Polsce: wspieranie zielonej transformacji polskiej gospodarki oraz wzmacnianie prywatnych przedsiębiorstw, które są bardziej odporne na wyzwania rynkowe Nasze wsparcie poprzez zadłużenie i kapitał własny dla R.Power Wierzymy, że pomoże to firmie .Power osiągnąć swoje strategiczne cele, stając się wiodącym regionalnym niezależnym producentem energii.

Współzałożyciel i dyrektor generalny R.Power Przemek Pięta powiedział: „Znaczna inwestycja kapitałowa EBOR w R.Power utwierdza nas w silnej wierze w naszą misję i możliwości R.Power, aby stać się wiodącym europejskim niezależnym producentem energii. Ta inwestycja wzmocni naszą siłę finansową i zwiększyć poziom energii odnawialnej w naszym regionie.Dzięki nowym przychodom jesteśmy dobrze przygotowani do przyspieszenia naszych wysiłków na rzecz jaśniejszej i bardziej ekologicznej przyszłości dla wszystkich.

Jo Phillips, prezes 3SIIF, Amber Infrastructure Group, powiedział: „Cieszymy się z inwestycji EBOR w 3SIIF. R.Power wykazała zdolność do pomyślnego budowania i obsługi znacznych aktywów wytwarzających energię słoneczną, osiągając datę komercyjnej eksploatacji (COD) na poziomie 200 MW z naszych inwestycji. Kontynuuje rozwój swojego portfolio rozwojowego i aktywnie wprowadza do niego możliwości magazynowania baterii.

3SIIF inwestuje w infrastrukturę energetyczną, transportową i cyfrową w 12 państwach członkowskich UE w Europie Środkowo-Wschodniej graniczących z Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym (obszar trójmorza).

Amber Infrastructure Group (Amber) jest wyłącznym doradcą inwestycyjnym 3SIIF odpowiedzialnym za usługi inicjowania, zarządzania aktywami i pozyskiwania kapitału. Zarządzając funduszami o wartości około 5 miliardów euro, Amber inwestuje w osiem funduszy i kilka zarządzanych rachunków.

Podstawowa działalność Amber koncentruje się na pozyskiwaniu, rozwoju, konsultingu, inwestowaniu i zarządzaniu aktywami infrastrukturalnymi w sektorach infrastruktury publicznej, transportowej, energetycznej, cyfrowej i populacyjnej, które wspierają życie ludzi, domów i przedsiębiorstw na całym świecie.

Siedziba główna znajduje się w Londynie, a biura znajdują się w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. Amber zatrudnia na całym świecie około 180 specjalistów ds. infrastruktury i zarządza 175 inwestycjami.

R.Power jest wiodącym zintegrowanym niezależnym producentem energii słonecznej w Polsce i rozwija się w innych krajach UE. Jej działalność obejmuje cały łańcuch wartości energii słonecznej, w tym rozwój elektrowni fotowoltaicznych, inżynierię elektrowni fotowoltaicznych, zaopatrzenie i budowę, eksploatację i konserwację oraz produkcję zielonej energii (niezależny producent energii).

Spółka posiada w portfelu projekty o ograniczonym ryzyku o mocy ponad 1,3 GWp (w budowie, w budowie lub z bezpiecznym przyłączeniem do sieci). R. Power jest emitentem zielonych obligacji, a obligatariuszami są m.in. EBOR, Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i Polski Bank Rozwoju Bank Kospodarstwa Krajowego (PGK).

READ  W wieku 20 lat Ika Świdek z Polski została numerem 1 na świecie po odejściu z Partii Jesionowej Wiadomości tenisowe