28 listopada, 2023

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Polska dostaje zielone światło od UE dla pierwszej transzy funduszu ratunkowego w wysokości 5,1 miliarda euro

Polska dostaje zielone światło od UE dla pierwszej transzy funduszu ratunkowego w wysokości 5,1 miliarda euro

Komisja Europejska ogłosiła we wtorek zmieniony plan odbudowy i zwiększania odporności Polski o wartości prawie 60 miliardów euro.

Reklama

Nowy Polski Program Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) łączy 34,5 mld euro w postaci niskooprocentowanych pożyczek i 25,3 mld euro w postaci dotacji, które mają zostać wypłacone w kilku transzach w nadchodzących latach.

Nowelizacja uwzględnia RePower EU, plan bloku mający na celu przyspieszenie zielonej transformacji poprzez ograniczenie importu paliw kopalnych, wysunięty po inwazji Rosji na Ukrainę. Wartość pierwotnego programu RRF Polski opiewała na 35,4 miliarda euro.

Pomimo rewizji w górę, pieniądze są ściśle warunkowe nałożone w ubiegłym rokuZnane również jako „Super Kamienie Milowe”.

Warunki mają naprawić szkody wyrządzone przez wprowadzoną przez Prawo i Sprawiedliwość w 2019 r. reformę sądownictwa, która zmieniła stosunki między sądami i umożliwiła Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego orzekanie wyroków zgodnie z ich treścią. Wyroki obejmujące naruszenie immunitetu.

Jednak nowa pozytywna ocena Komisji obejmuje opcję uwolnienia do 5,1 miliarda euro zaliczek do końca roku, pod warunkiem wyrażenia zgody 27 państw członkowskich. Rata ta nie jest powiązana z tzw. kamieniami milowymi, zatem mogłaby zostać odblokowana w ciągu kilku tygodni.

W przypadku uwolnienia 5,1 mld euro stanowiłoby pierwszą wypłatę funduszu ratunkowego dla Polski, która dotychczas nie była w stanie wykorzystać 750-miliardowej koalicji w obliczu utrzymujących się obaw o niezależność sądów i podział władzy.

Miesiące sporów między Brukselą a skrajnie prawicowym rządem w Warszawie odbiły się na opinii publicznej i dotarły do ​​Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS). W wyroku Wydane w czerwcuTrybunał stwierdził, że kontrowersyjna reforma Polski podważa prawo dostępu do niezależnego i bezstronnego sądownictwa.

Ostatecznie do polskiego rządu należy wprowadzenie niezbędnych zmian legislacyjnych mających na celu zmianę reżimu regulacyjnego, który ETS uzna za niezgodny z prawem UE. Rzeczywiście dwa z trzech kamieni milowych wyznaczonych przez Brukselę w celu odblokowania reszty pieniędzy bezpośrednio rozwiążą spór. Polska musi:

  • Zreformować system dyscyplinarny sędziów i zastąpić go nowym systemem.
  • Przegląd spraw sędziów objętych Izbą Dyscyplinarną.
  • Skorzystaj z Arachne, narzędzia informatycznego wspierającego działania zapobiegające nadużyciom finansowym.
READ  Rynek goździków o wartości 7,3 miliarda dolarów do 2027 r. - Holandia, Hiszpania, Polska, Kenia, Włochy, Kolumbia, Chiny - India Security News

Komisja oceni postępy Warszawy dopiero po złożeniu przez rząd wniosku o płatność. (Nie obejmuje płatności zaliczkowych w wysokości 5 miliardów euro.)

„Dopóki Polska w zadowalający sposób nie osiągnie tych trzech „super kamieni milowych”, wypłata środków nie będzie możliwa” – stwierdziła komisja. Komunikat prasowy.

Według administracji prawie połowa reform i inwestycji, które Polska zobowiązała się przeprowadzić w ramach planu naprawy gospodarczej o wartości 60 miliardów euro, ma ekologiczny wymiar w zakresie efektywności energetycznej, zrównoważonej mobilności i odnawialnych źródeł energii.

Moment podjęcia decyzji przez Komisję nie pozostał niezauważony Potencjalne zarobki Zaprzysiężenie Donalda Tuska na premiera Polski i odejście Departamentu Prawa i Sprawiedliwości po ośmiu latach sprawowania władzy.

W ubiegłomiesięcznych wyborach powszechnych Platforma Obywatelska Duska (KO) wraz z dwoma innymi partiami opozycyjnymi zdobyła ponad 54% głosów i 248 mandatów w 460-osobowym Sejmie, niższej izbie parlamentu. .

Tusk jednym ze swoich priorytetów uczynił zablokowanie funduszu ratunkowego. Ale jego nominacja zależy od prezydenta Andreja Duty, który nie postawił mu jeszcze zadania utworzenia rządu koalicyjnego.

Ta sekcja została zaktualizowana o więcej informacji na temat decyzji komisji.