3 października, 2023

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Oczekuje się, że branża wzrośnie o 2,7% w 2022 r., w porównaniu z poprzednią prognozą 4,2% ze względu na Rosję-Ukraina.

DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–The „Wielkość polskiego rynku budowlanego, trendy i prognozy – komercyjne, przemysłowe, infrastrukturalne, energetyczne i komunalne, analiza rynku instytucjonalnego i mieszkaniowego, 2022-2026” Raport w zestawie ResearchAndMarkets.com oferując

Oczekuje się, że branża budowlana w Polsce wzrośnie o 2,7% w 2022 r., w porównaniu z poprzednią prognozą 4,2%, ze względu na kryzys rosyjsko-ukraiński, który osłabi zaufanie inwestorów do kraju przez cały rok, jeśli konflikt się utrzyma.

Wzrost w czwartym kwartale 2021 r. był wspierany przez ponowne uruchomienie wszystkich projektów infrastruktury energetycznej i transportowej oraz efekt niższej bazy w 2020 r. Według Eurostatu wartość dodana w budownictwie wzrosła o 5% rok do roku w IV kwartale (r/r) 2021 r., po wzroście o 4,1% w III kwartale i 3,8% w II kwartale 2021 r. Zwiększyły się również łączne inwestycje w środki trwałe w kraju. 7,9% w 2021 r., spadek o 9% w 2020 r.

Pomimo pozytywnych perspektyw krótkoterminowych, oczekuje się, że znaczne ryzyko pogorszenia sytuacji związane z bliskością konfliktu rosyjsko-ukraińskiego osłabi zaufanie inwestorów, prowadząc do odpływu kapitału netto, co ograniczy inwestycje w sektorze budowlanym.

Mogłoby to również wywrzeć presję na spadek wartości złotego, a rosnące koszty importu i finansowanie dłużne mogłyby dodatkowo osłabić inwestycje w sektorze budowlanym. Ponadto wysoka inflacja, połączona z presją na wzrost cen energii i surowców, spowodowaną kosztami wojny rosyjsko-ukraińskiej, zwiększy koszty budowy, wpływając na planowane i realizowane projekty budowlane.

Wsparcie będzie jednak nadal pochodzić z inwestycji rządowych. W czerwcu 2021 r. wiceminister infrastruktury RP podpisał porozumienie o współpracy z hiszpańskim ministrem transportu, mobilności i agendy miejskiej José Luisem Abalosem na rzecz rozwoju polskiego systemu kolei dużych prędkości w ramach Centrum Transportu Solidarność. Obejmuje 1800 km sieci kolei dużych prędkości oraz modernizację 2400 km linii kolejowych.

W latach 2023-2026 krajowy sektor budowlany odnotuje średni roczny wzrost o 3,2% w ujęciu realnym, wspierany przez rządowe inwestycje w projekty infrastrukturalne i odnawialne źródła energii. W ramach programu Kolej Plus rząd planuje wydać 6,6 mld zł (1,7 mld USD) do 2028 r. na poprawę infrastruktury kolejowej kraju w miastach, w których brakuje transportu kolejowego.

READ  Polska zmierza w kierunku szybkiej podwyżki taryf; Z wysokim ryzykiem 50 pb w lutym | Artykuł

Ponadto Polska Grupa Energetyczna (PGE) zainwestuje 75 mld zł (19,8 mld USD) w projekty energii odnawialnej do 2030 r., co pomoże w rozwoju infrastruktury energetycznej kraju. W okresie objętym prognozą pomoc finansowa będzie udzielana za pośrednictwem unijnego instrumentu naprawy i odporności (RRF). W sierpniu 2021 r. UE ogłosiła plany przekazania krajowi 783,8 mld zł (233,7 mld USD) dofinansowania w ramach RRF na lata 2021-2027.

Możliwość

 • Historyczne (2017-2021) i prognozy (2022-2026) dotyczące branży budowlanej w Polsce, z wyszczególnieniem kluczowych czynników wzrostu

 • Segmenty według sektorów (komercyjne, przemysłowe, infrastrukturalne, energetyczne i użyteczności publicznej, instytucjonalne i mieszkaniowe) oraz według podsektorów

 • Analiza rurociągów megaprojektów, w tym podziały etapów rozwoju w różnych sektorach i prognozowane koszty projektów w ramach istniejącego rurociągu

 • Listy głównych projektów wraz z danymi wiodących wykonawców i konsultantów

Główne tematy poruszane:

1 Streszczenie Wykonawcze

2 Branża budowlana: przegląd

3 Kontekst

3.1 Wyniki ekonomiczne

3.2 Środowisko polityczne i polityka

3.3 Populacja

3.4 Status Covid-19

3.5 Profil ryzyka

4 Przegląd konstrukcji

4.1 Cała konstrukcja

 • Perspektywy

 • Najnowsze wiadomości i wydarzenia

 • Kod rozpędu projektów budowlanych

4.2 Budownictwo komercyjne

 • Perspektywy

 • Analiza projektu

 • Najnowsze wiadomości i wydarzenia

4.3 Budownictwo przemysłowe

 • Perspektywy

 • Analiza projektu

 • Najnowsze wiadomości i wydarzenia

4.4 Budowa infrastruktury

 • Perspektywy

 • Analiza projektu

 • Najnowsze wiadomości i wydarzenia

4.5 Budowa energii i mediów

 • Perspektywy

 • Analiza projektu

 • Najnowsze wiadomości i wydarzenia

4.6 Budowa instytucjonalna

 • Perspektywy

 • Analiza projektu

 • Najnowsze wiadomości i wydarzenia

4.7 Budownictwo mieszkaniowe

 • Perspektywy

 • Analiza projektu

 • Najnowsze wiadomości i wydarzenia

5 głównych uczestników branży

5.1 Wykonawcy

5.2 Konsultanci

6 Dane z rynku budowlanego

7 Załącznik

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego raportu, odwiedź https://www.researchandmarkets.com/r/1vj685

Łączność

ResearchAndMarkets.com

Laura Wood, starszy menedżer ds. prasy

[email protected]
Godziny pracy biura EST zadzwoń 1-917-300-0470

Zadzwoń pod bezpłatny numer 1-800-526-8630 dla USA/KANADY

W godzinach pracy GMT zadzwoń +353-1-416-8900

Copyright © acrofan/Business Wire Wszelkie prawa zastrzeżone