15 lipca, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Perspektywy inflacji w Polsce powinny się poprawić, co doprowadzi do obniżek stóp |  Artykuł

Perspektywy inflacji w Polsce powinny się poprawić, co doprowadzi do obniżek stóp | Artykuł

Komunikacja za pośrednictwem banku centralnego

Raport komisji polityki pieniężnej z tego miesiąca jest najbardziej zwięzły od czerwcowego posiedzenia, ale świadczy o większym optymizmie co do łagodzenia inflacji w 2023 i drugiej połowie 2024 roku. Również RPP wyraża opinię, że podwyżki stóp działają i inflacja. Zbliżając się do celu. Tak jutro przemówi prezes Narodowego Banku Polskiego Klapiński!

Najważniejsze zmiany w komunikacji to:

(1) Bardziej optymistyczny obraz globalnej inflacji

(2) Zbyt optymistyczne tendencje inflacyjne w Polsce – m.in. Skończyły się zdania odnoszące się do wciąż trwającego procesu przenoszenia wyższych kosztów na ceny.

(3) Istnieje duże zaufanie do skuteczności zacieśnienia monetarnego, które już rozpoczęło proces ograniczania inflacji do celu: W krótkim akapicie dotyczącym przyszłej inflacji RPP stwierdza: „Zdecydowane zacieśnienie polityki pieniężnej NBP prowadzi do spadku inflacji NBP do celu inflacyjnego w Polsce”. Wcześniej podano, że silne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP nastąpiło wcześniej. prowadząc do niższej inflacji.

Raport odnotował również niższą aktywność gospodarczą w drugim kwartale oraz podwyższoną niepewność w gospodarce światowej i strefie euro. Zwracano uwagę na spadek inflacji na świecie, w tym na istotne obniżenie dynamiki cen produkcji sprzedanej przemysłu. O ile utrzymuje się wysoka inflacja CPI i bazowa, to ta druga stopniowo się obniża.

Na froncie wewnętrznym Rada zwróciła uwagę, że roczny wskaźnik CPI ponownie spadł do 11,5% w czerwcu z 13,0% w maju, pozostając bez zmian miesiąc do miesiąca drugi miesiąc z rzędu. Rada oceniła, że ​​inflacja bazowa w czerwcu obniżyła się, a PPI wskazywał na silny spadek inflacji producenta, co może prowadzić do dalszych spadków CPI w kolejnych kwartałach.

Nowe projekcje PKB i inflacji

Naszym zdaniem prognozy pokazują lepszy obraz inflacji na rok i drugą połowę 2024 r., ale perspektywy długoterminowe są mniej optymistyczne:

(1) Prognoza CPI NBP na 2023 r. pozostała niezmieniona, ale została obniżona o 0,5 pkt proc. jest powodem do niepokoju (patrz poniżej).

(2) Naszym zdaniem, przy średniej prognozie CPI na rok 2023 na poziomie 11,9% rok do roku, uważamy, że spadek CPI poniżej 10% w sierpniu jest nadal możliwy, co doprowadzi do obniżek stóp procentowych po lecie.

Natomiast roczny wzrost PKB ma wynieść w tym roku -0,2 – 1,3% r/r (szacowany na -0,1 – 1,8% w marcu), 1,4 – 3,3% w 2024 r. (vs. 1,1 – 3,1%) i 2,1 – 4,4 % w 2025 r. (vs. 2,0 – 4,3%).

Prognozy Narodowego Banku Polskiego

Nasze prognozy stóp procentowych – Spodziewamy się obniżek stóp procentowych we wrześniu i październiku

RPP koncentruje się na 2023 i drugiej połowie 2024 – otoczenie inflacyjne będzie lepsze w porównaniu z marcową prognozą, więc podtrzymujemy naszą opinię, że obniżka stóp jest możliwa po wakacjach, czyli we wrześniu i październiku. Jutro prezes NBP powinien brzmieć pesymistycznie podczas konferencji prasowej, podkreślając kilka z wyżej wymienionych tendencji w kierunku niższej inflacji i przygotowując grunt pod obniżki stóp.

W dłuższym terminie nie widzimy wyraźnego osłabienia presji inflacyjnych. Przy prognozie CPI na 2024 r. na poziomie 5,3% w ujęciu rocznym i prognozowanym wzroście płacy minimalnej o 20%, rzeczywista płaca minimalna wzrośnie o ponad 15% w 2024 r.! Podtrzymujemy naszą opinię, że dążenie do celu NBP na poziomie 2,5% przy takich realnych płacach jest trudne i długofalowe. Nasze modele pokazują stabilizację inflacji bazowej na poziomie 5% rocznie w latach 2024-25.

Spodziewamy się, że jutrzejsza konferencja prasowa prezesa NBP Adama Klapińskiego będzie miała znacznie bardziej złowrogi ton niż miesiąc temu. Prawdopodobne jest, że prezes przygotuje grunt pod obniżkę stóp po lecie.