20 maja, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Amazon realizuje swoje pierwsze projekty energetyki wiatrowej w Polsce

Amazon realizuje swoje pierwsze projekty energetyki wiatrowej w Polsce

Amazon zgodził się kupić 53 MW mocy czystej energii od Vortex Energy Polska/Vitol, dwóch farm wiatrowych zlokalizowanych w Jastrowiu i Okonku w województwie wielkopolskim. Inicjatywa ta jest naszą pierwszą inwestycją w energetykę wiatrową w Polsce; Zainwestowaliśmy już w energię odnawialną z farmy fotowoltaicznej (PV) w Miłkowicach i posiadamy panele PV w naszym zrobotyzowanym centrum logistycznym w Świebodzinie.

Porozumienie wspiera także cel polskiego rządu, jakim jest dekarbonizacja sektora energetycznego. Według Europejski przegląd energii elektrycznej Ember 2024udział paliw kopalnych w produkcji energii elektrycznej w Polsce w 2023 r. wyniósł 61%, zaś średni udział węgla w miksie energetycznym UE wyniósł 12%. W Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu 2021-2030 Polska dąży do osiągnięcia do 2030 roku 29,8% udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym końcowym zużyciu energii.

„Amazon inwestuje i rozwija się w Polsce od ponad dziesięciu lat. Budujemy gospodarkę cyfrową dla silnej i zrównoważonej przyszłości. „Energia odnawialna to jeden z najszybszych i najbardziej opłacalnych sposobów przyspieszenia transformacji energetycznej w Polsce” – powiedział Sławomir Bunka, dyrektor operacyjny regionalny Amazon na Europę Środkowo-Wschodnią. „Jako największy na świecie korporacyjny nabywca energii odnawialnej, oddając do użytku te dwie farmy wiatrowe, jesteśmy bliżej osiągnięcia naszych celów i z dumą wspieramy ambitne plany polskiego rządu dotyczące ekologizacji sieci”.

Justin Ryan jest prezesem i dyrektorem generalnym Renewables EMEA w Vitol Energia wirowaniapowiedział: „Energia odnawialna ma kluczowe znaczenie w europejskiej strategii dekarbonizacji. Vortex i Amazon mają potencjał, aby wnieść znaczący wkład w redukcję emisji i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce dzięki zrównoważonej i niedrogiej energii elektrycznej. To silna i ekscytująca szansa dla obu firm, oraz Vitol i Vortex z niecierpliwością czekają na dalszą współpracę w Polsce. W szczególności dalsze nowelizacje ustawy 10H umożliwią w Polsce nowe inwestycje w morską energetykę wiatrową, co przyniesie Polsce długoterminowe korzyści zarówno w kraju, jak i na szczeblu krajowym.

READ  Wiodący producent rolno-spożywczy w UE Polska patrzy na rynek indyjski

Inwestycje Amazona w Polsce

W tym roku Amazon obchodzi dziesięciolecie obecności w Polsce, inwestując w kraju ponad 20 miliardów złotych (4,5 miliona euro). 70 000 nowych bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy W 2022 r.

W 2021 roku Amazon uruchomił w Świepodjinie centrum obsługi robotów z dachem o powierzchni 8600 metrów kwadratowych i 3900 panelami PV (fotowoltaicznymi), dostarczającymi energię odnawialną do zasilania obiektu. Instalacja dachowa wytwarza moc 1,75 MW, co odpowiada mocy około 480 domów jednorodzinnych w Polsce rocznie.

W 2022 roku Amazon podpisał jeden z największych w Polsce kontraktów na energię odnawialną z farmy fotowoltaicznej w Miłkowicach o mocy zainstalowanej 87 MW. Oczekuje się, że po uruchomieniu farma fotowoltaiczna będzie produkować 120 000 MWh czystej energii rocznie, co zaspokoi potrzeby energetyczne około 57 000 polskich gospodarstw domowych. Farma fotowoltaiczna w Miłkowicach ma rozpocząć produkcję energii w maju 2024 roku.

Projekty odnawialne Amazona: wpływ na lokalne społeczności i gospodarkę

Na całym świecie istnieją farmy słoneczne i wiatrowe zasilane przez Amazon pomógł stworzyć Według niedawno wprowadzonego modelu gospodarczego stworzonego przez Amazon, wspiera on inwestycje w społeczności o wartości 12 miliardów dolarów w latach 2014–2022 i utworzenie 39 000 miejsc pracy w samym 2022 roku. W samej Europie nasze projekty dotyczące energii odnawialnej wygenerowały inwestycje o wartości około 2,4 miliarda euro, przyczyniając się do wzrostu PKB regionu o wartości 723 milionów euro i tworząc do 2022 r. 3900 miejsc pracy.

Szymon Kowalski, wiceprezes Fundacji RE-Source Poland Hub tak opisał szerokie zalety energetyki wiatrowej: „Energia wiatrowa na lądzie i na morzu to najnowocześniejszy, wydajny i trwały silnik całej gospodarki. Efekty mnożnikowe w postaci lokalnych łańcuchów dostaw, polskich przedsiębiorców, globalnych łańcuchów dostaw dla branży oraz możliwości rozwoju zawodowego dla tysięcy pracowników w sektorze najnowocześniejszych technologii tworzą wartość z punktu widzenia nie do przecenienia. Gospodarka i społeczeństwo. Skutki rozwoju sektora będą nadal odczuwać przyszłe pokolenia jeszcze długo po wybudowaniu dużych zakładów produkcyjnych.

READ  Europejski Trybunał Sprawiedliwości zbliża się do orzeczenia w sprawie polskiej i węgierskiej waluty w sprawie zakwestionowania praw

Oczekujemy, że jako największy na świecie korporacyjny nabywca energii odnawialnej nasze projekty będą generować ponad 77 000 GWh (gigawatogodzin) rocznie, co wystarczy do zasilenia ponad 19 milionów domów w UE.