4 grudnia, 2023

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Najwyższy sąd UE orzeka, że ​​polska polityka pozyskiwania drewna jest niezgodna z prawem – Politico

Najwyższy sąd UE orzeka, że ​​polska polityka pozyskiwania drewna jest niezgodna z prawem – Politico

Sąd Najwyższy Unii Europejskiej w czwartek On rządził Polska polityka dopuszczania do wycinki drzew w okresie lęgowym ptaków jest niezgodna z prawem, ponieważ jest sprzeczna z unijnymi zasadami ochrony przyrody.

W 2021 r. Komisja Europejska pozwała Polskę do sądu, argumentując, że decyzja rządu o dopuszczeniu cięć w okresie lęgowym chronionych gatunków ptaków jest sprzeczna z unijnym prawem przyrodniczym. Projekty te zagrażają, aw niektórych przypadkach niszczą siedliska ptaków.

Warszawa odrzuciła ten argument, twierdząc, że jej prawo krajowe wymaga, aby lasy były zarządzane w sposób zrównoważony, a jej polityka wyrębu jest z natury przyjazna dla środowiska.

W czwartkowym orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanął po stronie komisji i stwierdził, że plany urządzenia lasów państwowych w Polsce nie uwzględniają wpływu na siedliska ptaków i ich stan ochrony.

Sąd stwierdził, że Polska naruszyła przepisy UE gwarantujące dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, uniemożliwiając organizacjom ekologicznym kwestionowanie planów urządzenia lasów państwowych w lokalnych sądach kraju.

To nie pierwszy raz, kiedy najwyższy sąd UE ukarał Polskę za złą gospodarkę leśną. W 2018 roku sąd On rządził Polska musi zaprzestać wycinki w chronionej Puszczy Białowieskiej.

Czwartkowe orzeczenie zobowiązuje Polskę do zmiany prawa krajowego i dostosowania planów urządzenia lasu do unijnych przepisów dotyczących ochrony różnorodności biologicznej.

READ  Aldi planuje otworzyć 7 sklepów w Polsce we wrześniu