22 lipca, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Studium przypadku programu Bądź Aktywny, Bądź Zdrowy

Przegląd

Uchodźcy przybywający do nowego kraju i osiedlający się często charakteryzują się złym stanem zdrowia fizycznego i psychicznego. Jednak kraje rzadko oferują programy dotyczące zdrowego zachowania dla uchodźców. Co więcej, nawet jeśli istnieją możliwości, brak czasu i pieniędzy, niepewność zatrudnienia, stres, niestabilne warunki życia, bariery językowe lub kulturowe oraz ogólne obawy często uniemożliwiają uchodźcom udział w działaniach na rzecz promocji zdrowia. Ponadto dla wielu uchodźców priorytetem jest chęć prowadzenia zdrowego i aktywnego życia. Do 2022 roku Polska zobowiązała się do poprawy stanu zdrowia ukraińskich dzieci uchodźców. Przy wsparciu i funduszach WHO Polska go przedłużyła Szkolny Klub Sportowy [‎School Sports Club]Zainicjował program Bądź aktywny, bądź zdrowy. Program promuje aktywność fizyczną, integrację społeczną i wspieranie zdrowia psychicznego poprzez utworzenie kilkuset nowych grup szkoleniowych, w których wspólnie ćwiczą dzieci polskie i ukraińskie. Raport ten opisuje przykład Polski i zawiera praktyczne rozważania dla innych krajów, społeczności lub grup pragnących inicjować podobne programy. Raport powstał na podstawie przeglądu literatury, wywiadów z zainteresowanymi stronami oraz analizy mocnych i ograniczeń. Analizując powodzenie tego programu i jego wpływ na dzieci uchodźców, niniejszy dokument przedstawia spostrzeżenia i zalecenia dotyczące poprawy wyników zdrowotnych wśród populacji uchodźców w Europejskim Regionie WHO.

READ  Nowy minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii David Lammy popiera UE dla Polski i Ukrainy – First Post