15 lipca, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Dług publiczny w Polsce rośnie najszybciej od lat

Dług publiczny w Polsce rośnie najszybciej od lat

Dług publiczny Polski rośnie w najszybszym tempie od lat. W pierwszym kwartale tego roku wzrosła o 4,8 proc. do 1,77 bln zł. Dopiero w wyjątkowych okolicznościach, jakie stanowiła pandemia 2020 r., zadłużenie szybko rosło. Wyłączając ten okres, najszybszy wzrost długu publicznego nastąpił w 2010 r.

Główną przyczyną obecnego wzrostu długu publicznego jest znaczny deficyt finansów publicznych, który może przekroczyć 5 proc. PKB. Należy zwrócić uwagę na sezonowość: na początku roku rząd zazwyczaj pożycza środki z góry, gromadząc środki do wydawania przez cały rok. W rezultacie zadłużenie jest generalnie wyższe w pierwszej połowie roku niż w drugiej.

Jeśli chodzi o PKB, całkowite zadłużenie sektora publicznego – obejmujące budżet, różne fundusze budżetowe i samorządy lokalne – wzrosło do 51,5 proc. To najwyższy poziom od blisko dwóch lat, ale utrzymuje się w historycznym przedziale 45-55 proc. PKB na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. W 2008 r., tuż przed światowym kryzysem finansowym, zadłużenie tylko raz spadło poniżej tego progu, a podczas kryzysu w strefie euro w 2013 r. i pandemii w 2020 r. przekroczyło 55 proc., w obu przypadkach charakteryzujących się słabym wzrostem gospodarczym lub recesją.

(forsal.pl)

READ  Aldi otwiera w tym tygodniu swój 300-ty outlet w Polsce