22 lutego, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Polska zapewnia pomoc państwa dla górników

Polska zapewnia pomoc państwa dla górników

Komisja Europejska zatwierdziła polski plan wypłaty łącznie 300 mln euro (322,9 mln dolarów) pracownikom dotkniętym planowanym przez kraj zamknięciem elektrowni węglowych.

Sekretarz ds. klimatu Ursula Zielińska powiedziała w zeszłym miesiącu, że nowy rząd, który objął urząd w grudniu, planuje ustalić ostateczny termin wykorzystania węgla do wytwarzania energii elektrycznej, cytuje Reuters. Poprzednia administracja osiągnęła kompromis ze związkami zawodowymi, zezwalając na wydobycie węgla do 2049 roku.

„Zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła polski projekt o wartości 300 mln euro mający na celu wsparcie pracowników dotkniętych zamknięciem elektrowni i kopalń opalanych węglem brunatnym” – oznajmiła władza wykonawcza UE w niedawnym komunikacie prasowym. oswobodzenie

„W ramach tego działania wsparcie to będzie miało formę rocznej odprawy dla pracowników, którą mogą wybrać w miejsce odpraw przewidzianych w obowiązujących układach zbiorowych pracy.

„Polska ogłasza do czterech lat płatnego urlopu do emerytury dla pracowników zbliżających się do wieku emerytalnego ze względu na pewność prawa”.

Program będzie realizowany przez 10 lat. Komisja stwierdziła, że ​​Warszawa może wystąpić o przedłużenie.

Porozumienie polskiego rządu ze związkami zezwalające na wydobycie węgla do 2049 r. gwarantuje dostęp do zabezpieczenia społecznego w postaci do czterech lat urlopu dla pracowników metra i do trzech lat dla pracowników przetwórstwa węgla. Według Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych jednorazowa opłata za rozwiązanie umowy.

Komisja Europejska oceniła program wsparcia na kwotę 300 mln euro pod kątem zasad uczciwej konkurencji. Komisja zatwierdziła plan, zauważając, że „wsparcie dla pracowników nie stanowi pomocy państwa”.

Komisja stwierdziła, że ​​„zwolnienie taryfowe nie przynosi korzyści przedsiębiorstwom zamykającym taką działalność i w związku z tym nie stanowi pomocy państwa”.

„Jeżeli chodzi o odprawy, Komisja stwierdziła, że ​​zapewnia to korzyść przedsiębiorstwom zatrudniającym tych pracowników. Po zakończeniu operacji i wybraniu przez pracownika odprawy w ramach środka umowa ta zostaje zwolniona ze zobowiązań w zakresie odprawy wynikających z obowiązujących układów zbiorowych pracy umowy.

READ  Zawirowania polityczne w Polsce po podpisaniu przez Dudę ustawy o komisji kremlowskiej - POLITICO

Komisja dodała: „Program jest nieproporcjonalny, ponieważ pokrywa jedynie część kosztów społecznych poniesionych w związku z działalnością beneficjenta w okresie zamykania działalności”.

Plan obecnego rządu dotyczący ustalenia ostatecznego terminu zamknięcia elektrowni węglowych ustanowił rekord Polski w zakresie energii odnawialnej. Według zespołu doradców ds. energetyki Ember po raz pierwszy energia wiatrowa i słoneczna będą stanowić jedną piątą koszyka wytwarzania energii w kraju i wyniosą 21 procent w 2023 r., w porównaniu z 16 procent w 2022 r. Oczekuje się, że do 2022 r. całkowity udział energii odnawialnej osiągnie 27 procent, w porównaniu z 21 procent w roku ubiegłym, co oznacza osiągnięcie rządowego celu wynoszącego 32 procent do 2030 roku, podała w środę londyńska organizacja non-profit.

Tymczasem polska produkcja węgla spadła o 22 terawatogodziny, co będzie stanowić 61 procent krajowej produkcji energii elektrycznej w 2023 roku, stwierdził Ember.

Polska zaproponowała „datę wycofania węgla na rok 2035 (zgodną z umowami dotyczącymi rynku mocy), biorąc pod uwagę, że produkcja węgla została już ograniczona do minimum do roku 2030”.

Aby skontaktować się z autorem, wyślij e-mail na adres [email protected]