24 lutego, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Polska jest liderem we wdrażaniu magazynów akumulatorowych w Europie Wschodniej

Polska jest liderem we wdrażaniu magazynów akumulatorowych w Europie Wschodniej

Gdzie teraz jesteśmy?

Do końca 2023 roku Litwa będzie w pełni operacyjna z czterema instalacjami o mocy 50 MW zasilanymi ogniwami energetycznymi jako pojedynczy park akumulatorów. Węgry posiadają niewielką liczbę instalacji o mocy powyżej 30 MW, zaś Polska i Rumunia dysponują mocami operacyjnymi powyżej 10 MW.

Obecnie w czołówce projektów opomiarowanych magazynów energii w Europie Wschodniej (moc MW i liczba projektów). Źródło: LCP Delta STOREtrack.

Jedną z największych przeszkód jest brak opracowania polityki i powolne wdrażanie pakietu czystej energii mającego na celu otwarcie usług dodatkowych dla struktur rynkowych promujących rozwój magazynowania. W rezultacie w obecnej przepustowości dominują projekty pilotażowe z dużym zaangażowaniem operatora sieci.

Jest to szczególnie widoczne na Litwie, gdzie projekt został zlecony przez litewskiego OSP w celu wsparcia krajowej sieci nadawczej. Podobnie finansowanie tych projektów jest często publiczne (na szczeblu krajowym lub unijnym). Energy Cells, spółka operacyjna litewskich projektów, jest w 100% własnością EPSO-G, której jedynym udziałowcem jest Ministerstwo Energii Republiki Litewskiej.

Litwa LCB
Lokalizacja projektów ogniw energetycznych na Litwie. Każdy projekt ma moc 50 MW. Źródło: Tor sklepu Delta LCP.

Polska poczyniła w tym roku znaczny postęp, ogłaszając istotne reformy rynków bilansujących zachęcające do większego udziału magazynowania akumulatorów w rynku mocy. W ubiegłorocznej aukcji przyznano kontrakty na 4 projekty magazynowe o mocy około 150 MW, z których większość przypadła lokalnemu deweloperowi Columbus Energy i szwedzkiemu deweloperowi OX2.

Rok realizacji tych projektów to 2027 rok. Szum wokół zbliżającej się aukcji rynku mocy w Polsce w grudniu doprowadził do przedaukcyjnych rezerwacji 16 GW aktywów magazynowych. Całkowity wolumen i przedział cenowy zostaną ogłoszone w najbliższy czwartek (14 grudnia), a szczegółowe wyniki będą dostępne na początku stycznia.

Według stanu na październik 2023 r. około 9 GW projektów otrzymało koncesje na przyłączenie do sieci od polskiego operatora systemu przesyłowego PSE. Jedynie 6 projektów o łącznej mocy 1,5 GW uzgodniło z OSP proponowane warunki, z przewidywanym terminem przyłączenia po 2027 roku.

READ  Szachy: Carlson odchodzi z półfinału Mistrzostw Świata, gdy pojawia się tuda z Polski Magnus Carlson

Są to głównie projekty kompletne, w tym największy projekt żarnowiecki realizowany przez PGE w województwie pomorskim. Na liście znajduje się 9 zlokalizowanych wspólnie projektów fotowoltaicznych i magazynowych opracowanych przez Alseva i Fotowattio Renewable Ventures.

Polska LCB
Lokalizacja projektów posiadających koncesję na przyłączenie do sieci wydaną przez polskiego operatora systemu przesyłowego PSE. Źródło: LCP Delta STOREtrack.

Jaka przyszłość przyniesie innym krajom regionu?

Inne rynki w regionie mają zamiar pobudzić wzrost dzięki bardziej ukierunkowanemu wsparciu oszczędności w drodze aukcji lub dotacji na konkretne projekty. Oferowane lub planowane są 3 rodzaje wsparcia:

  • Aukcja magazynowania: Węgry mają przeprowadzić pierwszą aukcję magazynowania około 900 MWh nowych magazynów energii elektrycznej do końca 2026 r.
  • Aukcje energii odnawialnej ze szczególnym wymogiem dotyczącym magazynowania: jest to obecnie rozważana w Bułgarii opcja, która mogłaby pomóc w sfinansowaniu 1,4 GW odnawialnych źródeł energii przy 350 MW magazynowania.
  • Konkretne dotacje na projekty strategiczne lub pilotażowe: Na przykład niektóre projekty oszczędnościowe w Estonii otrzymały finansowanie od estońskiej instytucji finansowej sponsorowanej przez państwo, Centrum Inwestycji Środowiskowych.

Ponadto podczas globalnej konferencji EASE Energy Storage Sekretarz Stanu ds. Energii i Polityki Klimatycznej Attila Steiner ujawnił, że Węgry również rozważają wsparcie dla długoterminowego magazynowania.

Ukierunkowane mechanizmy wsparcia mogą otworzyć rynek magazynowania energii w bateriach, zwłaszcza zapewniając pewność przychodów, co stanowi powszechną przeszkodę w magazynowaniu na mniej otwartych rynkach. W dłuższej perspektywie decydenci powinni skoncentrować się na otwarciu rynków równowagi dla aktywów magazynowych, na których właściciele będą mogli zarabiać na swojej nieodłącznej elastyczności.

Często pomiędzy ogłoszeniem zamiaru wdrożenia programów wsparcia a ich realizacją występuje znaczne opóźnienie, opóźniające rozwój na późniejszą dekadę.

Jako przyczyny opóźnienia często podaje się określenie ram prawnych oszczędności, znalezienie źródeł finansowania i uzyskanie zgody UE na pomoc państwa. Rumunia stoi obecnie przed wyzwaniami związanymi z zaoszczędzeniem 79 mln euro (85 mln dolarów) na wsparciu programu odbudowy i zwiększania odporności. Podobnie aukcja oszczędności w Grecji przeszła długą drogę od pierwszego ogłoszenia do wdrożenia.

READ  Polski gigant wieprzowy Cobardo zamierza kupić lokalną firmę Albo

Na początku wzrostu w tych krajach dominowały dwa rodzaje lokalnych firm: przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i deweloperzy zajmujący się energią odnawialną. Jest to powszechne na rynkach na wczesnym etapie rozwoju, ponieważ baza lokalna pozwala na łatwiejszą nawigację w trudnym cyklu wzrostu.

W miarę dojrzewania tych rynków spodziewamy się, że wzbudzą większe zainteresowanie międzynarodowych graczy pragnących ekspansji na nowe rynki. Gracze ci będą szukać projektów dojrzałych lub gotowych do budowy, co pozwoli im przyspieszyć wejście na rynek.

Przyspieszenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w celu jednoczesnego zmniejszenia śladu węglowego sieci elektroenergetycznej zmniejsza zależność od gazu.

Polska prawdopodobnie znajdzie się w regionie oferującym możliwości, jakie można znaleźć we wszystkich pozostałych krajach, jednak wciąż brakuje nam kilku lat, aby w internecie pojawiły się znaczące możliwości.

Co to jest STOREtrack?

STOREtrack to wiodąca w Europie baza danych projektów magazynowania, która pomaga trzymać rękę na pulsie europejskich rynków magazynowania energii. Baza danych śledzi wdrażanie rozwiązań magazynowych w 28 krajach, opisuje firmy zaangażowane w każdy projekt i ich rolę, a także technologie projektu, kamienie milowe, kategorie i parametry techniczne.

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi internetowemu użytkownicy mogą z łatwością badać trendy w poszczególnych krajach i całej Europie, identyfikować kluczowych graczy na podstawie rankingów branżowych, śledzić ewolucję projektów i wybierać możliwości rozwoju biznesu.

Kliknij Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj Lub Sprawdź darmową wersję tutaj.