17 kwietnia, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Innarky bada energię geotermalną w Poznaniu

Innarky bada energię geotermalną w Poznaniu

Podpisanie Memorandum o porozumieniu pomiędzy Innarky a Veolia Energy Poland (Źródło: Innarky)

Firma Innarky podpisała memorandum o porozumieniu z lokalnymi przedsiębiorstwami użyteczności publicznej w celu zbadania potencjału geotermalnego ciepłownictwa w Poznaniu w Polsce.

Duński deweloper ogrzewania geotermalnego Inarki Podpisano list intencyjny z lokalnymi zakładami energetycznymi Veolia Energia Polska i Veolia Energia Poznań w celu zbadania wykonalności ciepłownictwa geotermalnego w Poznaniu w Polsce. Oznacza to początek pierwszego projektu Innarky poza Danią.

W ramach tej współpracy firmy zbadają możliwość instalacji ogrzewania geotermalnego o mocy 100 MW w Poznaniu, piątym co do wielkości mieście w Polsce. Prace nad dogłębną oceną rozpoczną się w tym roku, a jeśli wyniki badań będą pozytywne, oczekuje się, że ciepłownia geotermalna zostanie w pełni uruchomiona za około pięć lat.

Projekt ma na celu dekarbonizację sieci ciepłowniczych i jest zgodny z misją Veolii, by być wiodącą firmą na rzecz zmian środowiskowych. Badania poszukiwawcze zasobów geotermalnych pozwolą ocenić potencjał geotermalnego ciepłownictwa w Poznaniu. Projekt został uruchomiony w ramach trwających poszukiwań alternatyw dla węgla, poprawy efektywności OZE oraz stabilizacji cen ciepła sieciowego dla odbiorców końcowych.

„Naszą ambicją jest być wiodącą firmą w procesie transformacji energetycznej. Dlatego koncentrujemy się na dywersyfikacji naszego miksu energetycznego w celu uwzględnienia odnawialnych źródeł energii” – powiedział Frederic Faroche, Prezes Zarządu Veolia Energia Polska.

„Oczekujemy, że podziemny projekt geotermalny w Poznaniu zademonstruje znaczący potencjał energii geotermalnej dla dużych systemów ciepłowniczych w Europie Środkowo-Wschodniej” – powiedział Samir Abbott, dyrektor zarządzający Innargy.

Model biznesowy niskiego ryzyka

Pomimo wielu zalet wykorzystania energii geotermalnej do ogrzewania sieciowego, wykorzystanie energii geotermalnej w Europie było utrudnione przez wysokie koszty początkowe i nieodłączną niepewność warunków podziemnych. Model biznesowy Innarky oferuje ciepło geotermalne jako usługę, chroniąc tym samym Veolię przed kosztami inwestycyjnymi i ryzykiem na etapie poszukiwań, budowy i eksploatacji.

READ  bne IntelliNews - ING: Polski bank centralny skutecznie kończy obecny cykl zacieśniania polityki pieniężnej

Inarki obecnie się przygotowują Wiercenie dwóch otworów geotermalnych w Aarhus w Danii. Spółka znajduje się również na różnych etapach rozwoju i/lub eksploracji geotermii Kopenhaga, HolbackaI Miasta Skanderborg i Horning.

Miasto Poznań wspiera ciepłownictwo geotermalne

Miasto Poznań bardzo wspiera cały proces zatwierdzania podpisanej przez strony umowy.

„Dekarbonizacja sieci ciepłowniczych i poprawa jakości powietrza są bardzo ważne dla poprawy stanu środowiska w Poznaniu. Wykorzystanie ogrzewania geotermalnego w Poznaniu wymaga dobrej współpracy z naszymi urbanistami i ekspertami ds. projekt się powiódł” – powiedział prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

„Od wielu lat ściśle współpracujemy z Urzędem Miasta Poznania we wspólnym dążeniu do wypracowania przyjaznych dla środowiska i innowacyjnych rozwiązań. Dzięki otwartości miasta na inicjatywy służące lokalnej społeczności udało nam się dotychczas zrealizować wiele inwestycji w postępie dekarbonizacji” – powiedział prezes i dyrektor generalny Veolia Energia Poznań Jan Pic.

Źródło: Inarki