19 lipca, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Ekspansja Intela w Polsce przynosi nowe możliwości – ale nie bez wyzwań

Ekspansja Intela w Polsce przynosi nowe możliwości – ale nie bez wyzwań

Intel ogłosił 16 czerwca, że ​​zainwestuje w Polsce 4,6 miliarda USD w budowę ośrodka do montażu i testowania półprzewodników. Obiekt, uważany za największą inwestycję typu greenfield w historii Polski, powstanie we Wrocławiu. Dyrektor generalny firmy Intel, Pat Kelsinger, zwrócił uwagę na polską infrastrukturę i konkurencyjność kosztową, a także silną bazę talentów technologicznych w Polsce.

W 2021 roku Intel ogłosił inwestycję o wartości około 72 milionów euro, aby rozszerzyć swoją obecność badawczo-rozwojową w polskim mieście Gdańsku, gdzie Intel jest obecny od 1999 roku. Intel prowadzi tutaj swój największy ośrodek badawczo-rozwojowy w Unii Europejskiej, a planowana rozbudowa ma zakończyć się do 2023 roku.

Gdańskie Centrum Badawczo-Rozwojowe, częściowo dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, skupi się na sztucznej inteligencji, pojazdach autonomicznych i bezpieczeństwie przechowywania danych. Pomieści również laboratorium audio i laboratorium serwerów o dużej gęstości mocy.

Biorąc pod uwagę wiodącą pozycję Intela w badaniach fotoniki krzemowej – sektorze, w którym polski przemysł półprzewodnikowy jest bardzo aktywny – dopiero okaże się, w jaki sposób zaplecze Intela w Polsce zintegruje się z lokalną społecznością fotoniki. Zdaniem Macieja Nowakowskiego, dyrektora Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki (PPTF), skala ostatniej inwestycji Intela z pewnością wpłynie na całą polską branżę półprzewodnikową i będzie ogromnym bodźcem rozwojowym dla bezpośrednich i pośrednich dostawców czy partnerów. .

Polski przemysł fotoniczny, który powstał w latach 90. XX wieku, został zbudowany na ośrodku naukowym, na który składało się kilkanaście wydziałów Politechniki Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej, a także uczelnie we Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie, Lublinie i Toruniu . . Obecnie w Polsce działa około 250 firm z branży fotoniki i mikroelektroniki, z czego 90% to MŚP. Mocne strony kraju obejmują projektowanie fotonicznych układów scalonych, półprzewodniki III-V, produkty OLED i PV oraz przemysłowe lasery femtosekundowe.

Jednak Nowkowski zwrócił również uwagę na poważne wyzwanie związane z talentami, mówiąc, że Polska musi zbudować potrzebny potencjał edukacyjny, w przeciwnym razie inwestycja Intela wypchnie wszystkie talenty z rynku. Zaplecze ma zostać uruchomione w 2027 roku.

READ  Polska i Ukraina zgadzają się na ułatwienie tranzytu eksportu zbóż i nasion oleistych

Tymczasem Keywan Esfarjani, Global Operations Officer w firmie Intel, zauważył, że planowany ośrodek zaplecza w Polsce znajduje się około 500 km od siedziby Intela w Magdeburgu i centrum badawczego w Gdańsku. Jeśli chodzi o wsparcie rządowe, powiedział, że charakter projektu nie polega na dotacjach bezpośrednich, więc trudno jest wyliczyć dotacje rządowe.

Esfarjani podkreślił, że zaplecze będzie jedynym ośrodkiem montażu i testowania półprzewodników Intela w Europie.