9 grudnia, 2023

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Stałe ceny miesięczne przy 13% rocznej inflacji w Polsce w maju 2023 r

Stałe ceny miesięczne przy 13% rocznej inflacji w Polsce w maju 2023 r

W maju 2023 r. ceny konsumpcyjne w Polsce wzrosły rok do roku (r/r) o 13,0 proc., ceny towarów wzrosły o 13,3 proc., a usług o 12,3 proc. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny zarówno towarów, jak i usług pozostały na tym samym poziomie.

Sektor odzieżowo-obuwniczy wykazał wzrost wskaźnika ze 100,1 w grudniu 2022 roku do 107,4 w maju 2023 roku. Indeks wzrósł do 103,5 w maju 2022 roku i pozostał na niemal stałym poziomie 107,3 ​​od stycznia do maja 2023 roku. Co ciekawe, sektor nie przyczynił się do całkowitej zmiany indeksu od kwietnia do maja 2023 r. Masa odzieży i obuwia wyniosła 4,27. System będzie wykorzystywany do opracowywania wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2023 r. – poinformował Główny Urząd Statystyczny w komunikacie prasowym.

W porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego niskie ceny związane z transportem spadły o 3,2 proc.

Ceny konsumpcyjne w Polsce wzrosły w maju 2023 r. o 13,0 proc. rok do roku (r/r), przy czym towary wzrosły o 13,3 proc., a usługi o 12,3 proc. Indeks sektora odzieżowego i obuwniczego wzrósł do 107,4 w maju 2023 r. z poziomu 100,1 w grudniu 2023 r. Sektor ten nie przyczynił się jednak do całkowitej zmiany indeksu od kwietnia do maja 2023 r.

Ogólny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wyniósł w maju 2023 r. 113,0, co oznacza znaczny wzrost w stosunku do wartości bazowej 100,0 z grudnia 2022 r. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego liczba indeksu wzrosła do 105,7, a następnie wzrosła do 115,7. Od stycznia do maja 2023 r.

Fibre2Fashion News Desk (NB)


READ  Cofland odnotował całoroczną sprzedaż w Polsce