29 listopada, 2023

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Śnieżka wśród 100 największych prywatnych firm w Polsce

Śnieżka wśród 100 największych prywatnych firm w Polsce

Śnieżka już po raz ósmy znalazła się w gronie największych prywatnych firm w kraju w rankingu magazynu Forbes. W rankingu przygotowanym przez redakcję spółka zajęła 89. miejsce, odnotowując wzrost wartości rok do roku.

O miejscu spółki w rankingu 100 największych polskich firm prywatnych decyduje wartość przedsiębiorstwa. Obliczany jest w odniesieniu do rynkowego wskaźnika EV (Enterprise Value).

W tym roku wartość Śnieżki na podstawie tego wskaźnika oszacowano na 1 240 mln zł. Oznacza to wzrost o 15% w porównaniu do ubiegłorocznej wartości EV, która wyniosła 1 077 mln zł.

Z roku na rok wzrosła także łączna wartość rankingowych firm – autorzy oszacowali ją na 418 miliardów złotych. Kwota ta wzrosła po raz siódmy w ciągu roku. Ponadto w rankingu uwzględniono wyłącznie firmy prywatne, których EV przekracza 1 150 mln zł
(300 mln dolarów), próg wejścia do rankingów w ubiegłorocznym rankingu wyniósł niespełna 1 miliard złotych.

Ranking największych polskich firm prywatnych prowadzony przez magazyn Forbes tworzony jest od 2016 roku. Oferuje spółki o wysokiej wartości, w których większość udziałów posiada polski przedsiębiorca (lub grupa przedsiębiorców) i polski przedsiębiorca. Twórca spółki i aktywnie nią zarządza lub kontroluje z poziomu rady nadzorczej. Na liście znajdują się zarówno spółki notowane, jak i nienotowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Analizą nie są objęte spółki, w których zagraniczni inwestorzy kontrolują więcej niż 50% akcji. W Śnieżce założyciele spółki i ich spadkobiercy posiadają łącznie ponad 60% kapitału zakładowego.

READ  „Marzenie się spełnia”: 12-letni uchodźca w Polsce trafia do ulubionej drużyny ukraińskiej