19 kwietnia, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Rok osiągnięć ZAPA – Polski Związek Nauczycieli i Producentów Audiowizualnych

Warszawa: ZAPA (Polski Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych), zarządza Stowarzyszenie Filmowców PolskichOtrzymanie rekordowej kwoty 36 mln euro / 166 mln zł z całkowitych tantiem wypłaconych nauczycielom i producentom w 2021 roku.

ZAPA była w pełni sprawna i działała bez żadnych ograniczeń w drugim roku zakażenia. Twórcy i producenci zrzeszeni w związku otrzymali najwyższe tantiemy w historii firmy, łącznie 36 mln euro / 166 mln zł.

SFP-ZAPA to jedna z najefektywniejszych spółek wspólnego zarządzania w Polsce. Od momentu powstania Polska konsekwentnie umacnia swoją pozycję na rynku praw autorskich oraz pozycję międzynarodową. Wynegocjowała i podpisała umowy z użytkownikami publicznymi i prywatnymi, współpracowała z wieloma firmami krajowymi i zagranicznymi oraz monitoruje dynamiczny rynek operatorów kablowych. Kluczową cechą działalności SFP-ZAPA jest właściwa identyfikacja utworów audiowizualnych, co pozwala twórcom i producentom na szybkie uiszczenie tantiem, a także wspomaga walkę z kradzieżą w obiegu utworów filmowych.

Zarówno pisarzom, jak i producentom zapłacono więcej niż planowano na 2021 rok. Wynika to z faktu, że SFP-ZAPA otrzymywała dopłaty w zakresie nadawania i reemisji, a także nadzwyczajne sumy na seanse w wielu teatrach. Filmowcy po ponad 10 latach starań, negocjacji i sporów sądowych z wiodącymi multipleksami. Według raportu związkowego: 2011-2013 (Cinema City) i 10/2009-2017 (Helios) oraz 11/2010-2017 (Multicino) zostały rozliczone jako pierwsze. Opłaty i wpłaty planowane są na 2022 rok, rok projekcji filmowych w kinach Helios i Multigino (2018-2020), oraz aktualne opłaty za filmy, które pojawią się w kinach w 2021 roku. SFP-ZAPA jest nadal w sporze sądowym dotyczącym pozostałych toczących się okresów. Warto zauważyć, że po raz pierwszy SFP-ZAPA otrzymała tantiemy od zagranicznych serwisów VOD, głównie od Netflixa, dla polskich twórców.

READ  Kampania w Polsce na rzecz sprowadzenia do domu historyka Holokaustu przetrzymywanego przez Hamas