6 października, 2022

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Pozytywne zaskoczenie w handlu zagranicznym Polski w maju | Artykuł

Deficyt obrotów bieżących wyniósł w maju 1,9 mld €, poniżej konsensusu (-3,5 mld €) i poniżej naszej prognozy po -3,5 mld € w kwietniu (zrewidowane z -3,9 mld €). Szacujemy, że w ujęciu 12-miesięcznym saldo pogorszyło się z -3,5% PKB do -3,8% PKB. Deficyt w handlu towarami wyniósł w maju 1,2 mld € po 2,6 mld € w kwietniu. W skali 12 miesięcy oznacza to wzrost deficytu z 2,2% do 2,5% PKB. Nadwyżka usług w wysokości 2,5 mln euro nie zrównoważyła łącznego niedoboru: -2,6 mln euro dochodów pierwotnych i -0,6 mln euro dochodów wtórnych.

Wyniki handlu zagranicznego ulegają istotnym zmianom strukturalnym w maju 2022 r. w związku z rosyjską agresją na Ukrainę i wstrzymaniem dostaw rosyjskiego gazu do Polski. Wysokie roczne tempo wzrostu importu towarów wyrażonych w euro (35,8% r/r) nadal przewyższało dynamikę eksportu (26,7% r/r), ale różnica ta znacznie się zmniejszyła z prawie 17 punktów procentowych w kwietniu . 10 pp w maju. Wynikało to z zaskakująco silnego ożywienia w polskim eksporcie, w tym na Ukrainę. Polskie firmy mogą również skorzystać z okazji do zwiększenia sprzedaży zagranicznej ze względu na napięcia w globalnych łańcuchach dostaw i poszukiwanie współpracowników bliżej domu. Nasz raport Polska w globalnych łańcuchach dostaw podczas pandemii i wojny).

Jak wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego, największy wzrost obrotów w obrocie towarami dotyczył paliw, zaopatrzenia i żywności – pozycji o silnych wzrostach cen. NBP zwraca również uwagę na istotne zmiany w handlu zagranicznym w wyniku wojny na Ukrainie. W maju Rosja odcięła największe dostawy paliwa do Polski, odcięte przez Niemcy, a dostawy gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych znacznie wzrosły. Wartość importu ropy spadła przejściowo w maju ze względu na zmienność cen. Polski eksport na Ukrainę (ósmy co do wielkości polski partner eksportowy w maju) silnie wzrósł.

Dzisiejsze dane są pozytywne dla złotego, ponieważ deficyt na rachunku obrotów bieżących jest znacznie niższy niż oczekiwano. Widoczna będzie silna ekspansja eksportu, co dobrze wróży sytuacji gospodarczej. Na kurs złotego w ostatnim czasie miały wpływ czynniki globalne (umacniający się dolar) oraz oczekiwania na dalsze podwyżki stóp NBP. W nadchodzących miesiącach spodziewamy się dalszego wzrostu deficytu na rachunku obrotów bieżących i osiągnięcia do końca roku 5% PKB.

READ  MŚ U19 kobiet 2022 w Polsce – dzień 4