24 kwietnia, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Polskie przedsiębiorstwa wobec szoku energetycznego 2022 |  Raport

Polskie przedsiębiorstwa wobec szoku energetycznego 2022 | Raport

Streszczenie wykonawcze

Ze względu na uzależnienie energetyczne od Rosji i strukturę bilansu energetycznego szok energetyczny jest problemem gazowym dla UE i węglem dla Polski.

Wyższe ceny energii na rynkach hurtowych przyczyniły się do znacznego wzrostu cen producentów i konsumentów, ale nie jest to automatyczne przeniesienie. Rozciąga się w czasie. Ceny producenta uzależnione są od wcześniejszych umów, warunków konkurencyjności oraz substytucji nośników energii. Przerzucanie wyższych kosztów na użytkownika końcowego zależy zarówno od popytu, jak i polityki fiskalnej. Na ceny energii dla gospodarstw domowych często mają wpływ decyzje rządowe (np. ochrona przed inflacją) oraz regulatorów (taryfy URE).

Oczekuje się, że ceny energii elektrycznej dla konsumentów wzrosną średnio o około 5% w 2022 r., a następnie wzrosną o 12% w 2020 r. i 10% w 2021 r.

Nasza ankieta przeprowadzona wśród 300 małych i średnich przedsiębiorstw pokazuje:

  • 70% firm martwi się o dostęp do energii w nadchodzącym sezonie grzewczym.
  • Firmy zazwyczaj tylko częściowo przenoszą wysokie koszty energii na nabywców i aktywnie ograniczają inne koszty.
  • Wysokie ceny energii zwiększają zainteresowanie MŚP inwestowaniem w efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii (OZE), zwłaszcza w przedsiębiorstwach przemysłowych.
  • Sama tarcza antyinflacyjna nie wystarczy, ale musi zostać utrzymana przynajmniej do końca 2023 roku.
  • Firmy sceptycznie podchodzą do skuteczności wsparcia polityki unijnej.
READ  Dlaczego Polska wykluczyła z kadry mundialu starszego obrońcę Masija Rifasa?