7 lutego, 2023

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Polska GPW kupuje 65% jednolitego rynku akcji Armenii

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), giełda papierów wartościowych w Warszawie, posiada 65,03% udziałów większościowych w Armeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (AMX), jedynej giełdzie w Armenii.

Marek Dietl, prezes zarządu GPW, podpisał we wtorek umowę odkupu.

Umowa została podpisana w Erewaniu. Stolica ArmeniiUznany za sprzedawcę przez Centralny Bank Armenii (CBoA).

Ponadto obie strony podpisały umowę partnerską Nabytek.

Oprócz 65,3% pakietu kontrolnego w GPW, CBoA posiada 25,02% akcji, a skarb państwa AMX kontroluje 9,95% akcji AMX.

Zarząd GPW podpisał umowę z CBoA we wrześniu 2020 roku na rozpoczęcie negocjacji w sprawie przejęcia.

W ubiegłym miesiącu zarząd i rada nadzorcza GPW zatwierdziła planowany zakup większościowego pakietu akcji giełdy.

’Przełom’

Dietl wyjaśnił, że GPW traktuje przejęcie jako „długoterminową spółkę osobową”.

Jak zauważył Prezydent polska giełda Celem przejęcia jest „odtworzenie z joint ventures Rynki kapitałowe Armenii ”.

Zaznaczył ponadto, że giełda chce rozwijać swoją działalność w regionie.

„Głęboko wierzymy, że ta transakcja kładzie nowe podwaliny w stosunkach polsko-ormiańskich, jako wyraźny wyraz 700-letniej historii wzajemnego zaufania i szacunku, która łączy nasze dwa kraje” – powiedział Deadle.

„Polska i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie małymi krokami pomagają Armenii budować więzi gospodarcze z Zachodem” – dodał.

Martin Colstin, gubernator CBoA, określił przejęcie jako „punkt zwrotny w historii rynków kapitałowych w Armenii”.

„Pod kierownictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy, AMX ma pełny potencjał, by rozwinąć się w silną giełdę gotową sprostać wyzwaniom XXI wieku i przewodzić regionowi” – ​​wyjaśnił Calston.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), giełda papierów wartościowych w Warszawie, posiada 65,03% udziałów większościowych w Armeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (AMX), jedynej giełdzie w Armenii.

READ  Fałszywe agencje wyłudzają miliony, ubiegając się o pracę w Polsce - The New Indian Express

Marek Dietl, prezes zarządu GPW, podpisał we wtorek umowę odkupu.

Umowa została podpisana w Erewaniu. Stolica ArmeniiUznany za sprzedawcę przez Centralny Bank Armenii (CBoA).

Ponadto obie strony podpisały umowę partnerską Nabytek.

Oprócz 65,3% pakietu kontrolnego w GPW, CBoA posiada 25,02% akcji, a skarb państwa AMX kontroluje 9,95% akcji AMX.

Zarząd GPW podpisał umowę z CBoA we wrześniu 2020 roku na rozpoczęcie negocjacji w sprawie przejęcia.

W ubiegłym miesiącu zarząd i rada nadzorcza GPW zatwierdziła planowany zakup większościowego pakietu akcji giełdy.

’Przełom’

Dietl wyjaśnił, że GPW traktuje przejęcie jako „długoterminową spółkę osobową”.

Jak zauważył Prezydent polska giełda Celem przejęcia jest „odtworzenie z joint ventures Rynki kapitałowe Armenii ”.

Zaznaczył ponadto, że giełda chce rozwijać swoją działalność w regionie.

„Głęboko wierzymy, że ta transakcja kładzie nowe podwaliny w stosunkach polsko-ormiańskich, jako wyraźny wyraz 700-letniej historii wzajemnego zaufania i szacunku, która łączy nasze dwa kraje” – powiedział Deadle.

„Polska i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie małymi krokami pomagają Armenii budować więzi gospodarcze z Zachodem” – dodał.

Martin Colstin, gubernator CBoA, określił przejęcie jako „punkt zwrotny w historii rynków kapitałowych w Armenii”.

„Pod kierownictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy, AMX ma pełny potencjał, by rozwinąć się w silną giełdę gotową sprostać wyzwaniom XXI wieku i przewodzić regionowi” – ​​wyjaśnił Calston.