27 maja, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Polska będzie trzecim największym dostawcą zbóż w UE

Polska będzie trzecim największym dostawcą zbóż w UE

Według najnowszych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, w 2022 r. całkowite krajowe zbiory zbóż (w tym kukurydzy) mogą osiągnąć rekordowy poziom, tj. 36 mln ton, czyli 4%. Więcej niż w zeszłym roku. Tak wysoki plon pozwala Polsce utrzymać pozycję trzeciego producenta zbóż w Unii Europejskiej – powiedział zastępca dyrektora generalnego KOWR Marcin Wroski.

Tegoroczne zbiory zbóż podstawowych z kombinacjami w Polsce wynoszą 27,1 mln ton i są o 0,4 proc. wyższe niż przed rokiem. GUS oszacował zbiory pszenicy na rekordowo wysoki poziom prawie 13,5 mln ton, czyli o 11 proc.

Szacuje się, że plon pozostałych zbóż jest niższy niż w roku ubiegłym. Żyto może zebrać prawie 2,4 mln ton (o 5% mniej niż przed rokiem), a jęczmienia – 2,8 mln ton (o 6% mniej). Zbiory owsa mogą zmniejszyć się o 7% do 1,5 mln ton, a mieszanki zbożowej o około 43% do 1,3 mln ton.

Dobre zbiory zbóż w Polsce napędzają eksport. Polska jest eksporterem netto ziarna zbóż. W lipcu-sierpniu 2022 r., czyli w pierwszych dwóch miesiącach obecnego sezonu 2022/2023, wyeksportowano z kraju rekordową ilość ziarna zbóż – 1,8 mln ton, o 84 proc. więcej niż rok temu.

Ceny zbóż na giełdach światowych iw Polsce są wyższe niż w poprzednich latach. Wynika to z konfliktów zbrojnych na Ukrainie oraz wzrostu kosztów ich uprawy w związku ze wzrostem cen energii, paliw, nawozów i środków ochrony roślin. Po żniwach nastąpił sezonowy wzrost cen zbóż.

Źródło:

READ  Ich rząd obiecał polskiej kadrze na mistrzostwa świata premie w wysokości do 7,8 miliona funtów.