21 kwietnia, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Monitoring postdystrybucyjny ukierunkowanej pomocy pieniężnej dla uchodźców ukraińskich w Polsce (maj-grudzień 2022) – Polska

Monitoring postdystrybucyjny ukierunkowanej pomocy pieniężnej dla uchodźców ukraińskich w Polsce (maj-grudzień 2022) – Polska

Spinki do mankietów

Rosyjska inwazja na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 r., zmusiła miliony Ukraińców do opuszczenia swoich domów. Według stanu na 2 maja 2022 r. w Polsce do ochrony czasowej zarejestrowało się 1,07 mln osób, najwięcej spośród krajów UE. 94,8% z nich to kobiety, dzieci i osoby starsze.

W początkowej fazie reagowania bezwarunkowa wielocelowa pomoc pieniężna miała na celu zaspokojenie doraźnych podstawowych potrzeb uchodźców z Ukrainy w Polsce. Później jednak najbardziej narażeni uchodźcy – zwłaszcza ci, którzy mają ograniczony dostęp do rynku pracy ze względu na wiek, niepełnosprawność lub obowiązki opiekuńcze – potrzebowali bardziej ukierunkowanej pomocy pieniężnej.

W maju 2022 roku Polskie Centrum Międzynarodowego Funduszu Pomocy (PCPM) wspólnie z International Rescue Committee i CARE International w Polsce uruchomiło program pomocy pieniężnej dla najbardziej potrzebujących uchodźców ukraińskich, który następnie został rozszerzony o HelpAge i Financial Aid. Rząd Tajwanu.
Program ukierunkowanej pomocy pieniężnej (TCAP) został uruchomiony w maju 2022 r. i zapewnia pomoc pieniężną niepełnosprawnym uchodźcom z Ukrainy.
Od maja do programu zapisanych jest 7656 osób (z 5401 rodzin). 48% z nich było niepełnosprawnych, 30% było w wieku 60 lat lub więcej, a 22% było prawnymi opiekunami osób niepełnosprawnych.

Każda osoba zarejestrowana w programie otrzymała pomoc pieniężną oraz kwotę 710 zł na okres 6 miesięcy. Spośród wszystkich zarejestrowanych gospodarstw domowych 42% otrzymało pomoc pieniężną od HelpAge, 36% od Międzynarodowego Komitetu Ratunkowego, 19% od Care International w Polsce, a 3% od rządu Tajwanu.

Aby zrozumieć zmieniający się status społeczno-ekonomiczny uchodźców wspieranych w ramach programu, PCPM przeprowadził trzy ankiety na reprezentatywnej próbie beneficjentów. Kwestionariusze wypełniano podczas rejestracji (badanie podstawowe: 520 respondentów), 2–3 miesiące po rejestracji (badanie pośrednie: 637 respondentów) i 5–6 miesięcy po rejestracji (badanie końcowe: 358 respondentów).

READ  Mytilineos podpisuje umowę na drugi projekt CCGT w Polsce