25 maja, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Kraj rewolucji piwnej w Polsce stał się drugim co do wielkości producentem w Europie

Polska przewyższa obecnie tylko Niemcy w Europie w produkcji piwa. Jaki jest sekret rozwijającego się przemysłu piwowarskiego w kraju?

Jak wynika z corocznego raportu European Beer Trends przygotowywanego przez The Brewers of Europe, Polska od dawna jest jednym z największych producentów piwa w Europie.

Ale w 2018 r. polskie browary wyprodukowały ponad 42,6 mln hektolitrów piwa, po raz pierwszy przewyższając Wielką Brytanię.Pomimo spadku produkcji na całym kontynencie w 2019 r., Polska była drugim po Niemczech, produkując ponad 40 mln hektolitrów przed 39,5 mln w Hiszpanii i 39,2 mln w Wielkiej Brytanii. Wartość eksportu piwa przekroczyła 204 mln euro, co czyni Holandię największym celem eksportowym.

Jednak zdaniem Bartomiza Morsiki, dyrektora Związku Pracodawców Przemysłu Browning Browarów Polskich, polskiego przedstawiciela europejskich browarów, Polska nie zawsze była dziś firmą piwowarską.

„Polska poszła w jedną stronę Piwna Rewolucja„Przemiana z kraju wódki na kraj piwa” – mówi Rosnąca Europa.

Tymczasem mówi Bardos Vojtira z Wydziału Geografii Człowieka i Planowania Uniwersytetu im. Adama Mikiewicza w Bosnas. Rosnąca Europa Historia polskiego rynku piwa jest długa, bardzo burzliwa i silnie odzwierciedla przemiany polityczne i gospodarcze w kraju.

„Współczesny polski przemysł wytwórczy doświadczył wielu lat kryzysu i prosperity podczas dwóch wojen światowych, przejścia do gospodarki centralnie planowanej i wreszcie stworzenia gospodarki wolnorynkowej w okresie transformacji polityczno-gospodarczej po 1989 roku” – wyjaśnia Vozra.

Sprzyjające otoczenie biznesowe

Morsicki uważa, że ​​ta reforma gospodarcza pozwoliła polskiemu przemysłowi piwowarskiemu powrócić do stanu, w jakim jest dzisiaj.

– Wraz ze zmianami społeczno-gospodarczymi, jakie nastąpiły po 1989 roku, browarnictwo w Polsce odrodziło się. Głównie dzięki międzynarodowym browarom browary w Polsce unowocześniły się, wprowadzono nowe technologie i rozwinęły się nowe browary – mówi.

Sukces ten nie byłby jednak możliwy bez świadomego dążenia do stworzenia otoczenia biznesowego sprzyjającego wzrostowi biznesu.

READ  Hydrogen - Hydrogen utopia rozwija projekty wodorowe z tworzyw sztucznych w Polsce

„Po 30 latach i zainwestowaniu blisko 13 miliardów dolarów, branża piwowarska w Polsce jest na światowym poziomie. Od popularnych drwali i niepowtarzalnego piwa rzemieślniczego” – mówi Morsiki.

Z najnowszych danych The Brewers of Europe (od 2019 r.) wynika, że ​​w Polsce jest dziś 310 gorzelni, a branża obsługuje 9500 miejsc pracy.

„Przemysł piwny ma dziś destylarnie w każdym regionie Polski, produkując setki tysięcy hektolitrów piwa rocznie, od mikrobrowarów i destylarni regionalnych po duże gorzelnie” – mówi Morsiki.

„Każdy region w Polsce zarabia na piwie – słód i chmiel od lokalnych dostawców, firm logistycznych, Horica i handlu detalicznego (64 proc. piwa kupuje się w tradycyjnych sklepach detalicznych). W „Polsce” są etykiety” – dodał.

„W ostatnich latach nastąpiła wyraźna zmiana na rynku”, przekonuje Vojtira.

Wskazuje, że małe firmy, które nie znajdują odzwierciedlenia w oficjalnych danych, takich jak branże i kontraktowe sklepy monopolowe, są niezbędne dla rozwoju branży.

„Od 2010 do 2019 ich liczba gwałtownie wzrosła z 70 do 420. W efekcie liczba unikalnych piw pojawiających się na rynku w 2019 przekroczyła 2400, podczas gdy w 2013 było to zaledwie 82.”

„Rośnie różnorodność wysokiej jakości piwa i świadomość konsumentów — pijący są coraz bardziej wymagający”, dodaje.


Polscy konsumenci

Polska jest nie tylko jednym z wiodących producentów piwa w Europie, ale także jednym z najlepszych konsumentów piwa: większość produkowanego przez nią piwa pije się lokalnie.

W 2019 roku Polacy wypili prawie 38 mln hektolitrów piwa, co według The Brewers of Europe czyni je czwartym co do wielkości rynkiem tego produktu w UE.

Dla niektórych może to być zaskoczeniem, ponieważ Polska jest kolebką wódki, a marki takie jak Vyborova, Sobin Rye i Belvedere są dobrze znane w Europie i na świecie.

„Preferencje konsumentów w Polsce również znacznie się zmieniły” – mówi Vojtire. „Spożycie mocnego alkoholu spadło na rzecz słabszych napojów alkoholowych, takich jak piwo. Nadmiernej konsumpcji piwa dodatkowo sprzyjały korzystne warunki podatkowe ze względu na powszechną reklamę, wysoką dostępność i atrakcyjne ceny.

READ  Polskie Federacje skrytykowane po mianowaniu trenera kadry powiązanego z match-fixerem

„Kultura konsumpcji piwa stopniowo rośnie w Polsce, na przykład w Czeczenii czy Niemczech, które stały się znane z głęboko zakorzenionych tradycji piwowarskich” – mówi.

Tymczasem Grydof Materna, badacz z Uniwersytetu Karola w Pradze, uważa, że ​​nowa perspektywa Polski pozwoliła branży piwowarskiej zajść tak daleko.

– Moim zdaniem sukces prężnie rozwijającego się rynku piwa w Polsce jest, o dziwo, związany ze słabą tradycją piwowarską w kraju – mówi Matterna.

„W porównaniu z Czeczenią, Niemcami czy Belgią, polski przemysł piwowarski jest bardziej otwarty na wpływy zagraniczne.

Według Matterny Polacy są nie tylko zainteresowani współpracą z zagranicznymi firmami, ale są gotowi do nauki i adaptacji.

„Polska jest otwarta na zagraniczne style piwa, a inspiracje z zagranicy prowadzą do powstania wielu nowych mikrobrowarów, multitoopów i festiwali piwa, dzięki czemu piwo staje się bardziej popularne wśród ludności. Widzimy znaczny wzrost.


W przeciwieństwie do wielu serwisów informacyjnych i informacyjnych, Rosnąca Europa Swobodnie czytać, zawsze będzie. Powella tu nie ma. Jesteśmy niezależni i nie współpracujemy ani nie reprezentujemy żadnej partii politycznej ani podmiotu gospodarczego. Chcemy tego, co najlepsze dla rozwijającej się Europy, nic więcej, nic mniej. Wasze wsparcie pomoże nam w dalszym rozpowszechnianiu informacji o tym wspaniałym regionie.

Możesz przyczynić się Tutaj. Dziękuję.

Emerging Europe wspiera niezależne dziennikarstwo