29 lutego, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Kometa Halleya rozpocznie dziś swoją 38-letnią podróż w stronę Ziemi

Kometa Halleya rozpocznie dziś swoją 38-letnią podróż w stronę Ziemi

Począwszy od piątku, 8 grudnia, możemy wreszcie z całą pewnością potwierdzić, że Kometa Halleya nadchodzi.

Ta najsłynniejsza kometa okrąża Słońce po płaskiej, eliptycznej orbicie, która zbliża ją do Słońca, a następnie zabiera daleko poza zewnętrzne granice Układu Słonecznego. Od 9 lutego 1986 roku, kiedy kometa osiągnęła peryhelium – najbliższe zbliżenie komety do Słońca – rozpoczęła swoją długą podróż z powrotem w przestrzeń kosmiczną. Od tego czasu aż do chwili obecnej kometa nieustannie oddala się od Słońca.