16 czerwca, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Jak wynika z danych, w 2022 r. Polska, Irlandia i Słowenia przyznały najwięcej pozwoleń na pobyt w UE w przeliczeniu na mieszkańca

Jak wynika z danych, w 2022 r. Polska, Irlandia i Słowenia przyznały najwięcej pozwoleń na pobyt w UE w przeliczeniu na mieszkańca

Kraje europejskie wydały łącznie 3,4 mln zezwoleń na pobyt w 2022 r., przy czym Polska otrzymała w tym roku najwięcej zezwoleń. Jednak biorąc pod uwagę wskaźniki populacji, największą liczbę zezwoleń wydała Malta Statystyki Schengen program.

Dla populacji 535 064 wydano 37 851 zezwoleń na pobyt, wskaźnik zaopatrzenia wyniósł około 707 na 10 000 osób i był najwyższy w Europie, na drugim miejscu znajdował się Cypr, zaś Cypr otrzymał 308 zezwoleń na pobyt na 10 000 osób, co daje łącznie 38 851 osób. Obywatele – podaje SchengenVisaInfo.com.

Biorąc jednak pod uwagę, że populacja Maltańczyków i Cypryjczyków jest znacznie mniejsza niż w innych krajach, liczba pozwoleń na pobyt wydanych w tych dwóch krajach jest wysoka.

Z kolei wśród krajów o największej liczbie ludności i największej powierzchni gruntów Polska charakteryzuje się największą liczbą wydanych zezwoleń na pobyt na 10 000 osób – około 170, co daje łącznie 700 264 wydanych w 2022 r.

Bezard Bajrami, założyciel SchengenVisaInfo.com zwraca uwagę, że liczba wydanych zezwoleń na pobyt może być nierówna ze względu na niski współczynnik zaludnienia Cypru i Malty.

Polska jest pierwszym krajem, który wydał największą liczbę zezwoleń na pobyt w przeliczeniu na mieszkańca i to ogółem w 2022 r., w porównaniu jedynie z krajami o największej liczbie ludności.

Bessarda Bajramiego

Irlandia była drugim krajem, w którym wydano 85 793 zezwoleń na pobyt, co oznacza, że ​​na każde 10 000 osób uzyskano 169 zezwoleń.

Słowenia, Luksemburg i Portugalia należą do krajów o największej liczbie zezwoleń na pobyt wydanych osobom znajdującym się na liście – odpowiednio 154 i 106 zezwoleń wydanych na 10 000 osób.

Ponadto w 2022 r. na Litwie wydano 100 zezwoleń na pobyt na mieszkańca, co daje łącznie 27 380 wydanych zezwoleń, przy populacji Litwy wynoszącej około 2,7 mln.

READ  W polskim turnieju zmierzą się bokserzy z Trynidadu i Tobago

Trzy kraje z największą liczbą pozwoleń na pobyt na 10 000 osób to Hiszpania, Finlandia i Szwecja, z od 96 do 79 zezwoleń na 10 000 osób.

Łącznie te trzy kraje wydały w 2022 r. 591 974 zezwoleń na pobyt, najwięcej w Finlandii (457 412), podczas gdy Hiszpania i Szwecja wydały odpowiednio około 50 000 i 85 000.

Norwegia znalazła się w gronie krajów, które w 2022 r. wydały najmniej zezwoleń na pobyt na mieszkańca, a łączna liczba tych zezwoleń sięgnęła 902. Drugim i trzecim krajem, który wydał w zeszłym roku najmniejszą liczbę zezwoleń dla osób fizycznych, były Rumunia i Bułgaria. Wydano odpowiednio 21 i 23 zezwolenia.

Ogólnie rzecz biorąc, krajami z największą liczbą wydanych zezwoleń na pobyt w 2022 r. były Polska, Niemcy i Hiszpania, natomiast na drugim końcu skali znalazły się takie kraje, jak Norwegia, Estonia i Łotwa, które wydały mniej niż 10 000 zezwoleń na pobyt.

Powiązany temat:

>> Z danych wynika, że ​​w 2022 r. obywatele Kosowa, Kuwejtu i Kataru składają najwięcej wniosków wizowych w przeliczeniu na mieszkańca

>> Oto 10 narodowości, którym w 2022 r. najczęściej odmawiano wiz Schengen