29 marca, 2023

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Centrum Transportu Solidarności – Inwestycje w przyszłość gospodarczą i bezpieczeństwo Polski i regionu CEE

Węzeł Solidarności Transportowej (STH po angielsku, CPK po polsku) to nowy projekt rozwoju transportu w Polsce, bardzo ważny dla rozwoju gospodarczego kraju i regionu, a co ważniejsze dla bezpieczeństwa całej Europy. STH to nie tylko największe lotnisko w tej części Europy. To niezwykle ogromny projekt infrastrukturalny, który szybko i skutecznie zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy.

Inwestycje strategiczne oparte na czterech filarach

Pierwszym i najbardziej rozpoznawalnym jest multimodalny węzeł transportowy – lotnisko zlokalizowane w centrum Polski, zintegrowane z głównym kolejowym portem przesiadkowym kraju i połączone z siecią autostrad Port Lotniczy Solidarność.

Drugi filar to rozbudowa i modernizacja systemu transportu kolejowego w kraju. Projekt kolei CPK zakłada budowę sieci obejmującej ok. 3 tys. 2000 km nowych linii kolejowych. Dzięki temu możesz podróżować między stolicą Warszawą a wszystkimi większymi miastami w Polsce w nieco ponad 2,5 godziny.

Trzeci filar to konstrukcja ok. 3 tys. 400 km nowych dróg oraz Węzeł Solidarności są w pełni zintegrowane z istniejącym systemem autostrad i dróg ekspresowych.

Wreszcie Aerotropolis – przyszły rozwój obszaru wokół Portu Solidarność – stanie się najlepiej skomunikowanym miejscem docelowym w Europie dzięki portowi i nowemu systemowi transportu publicznego w kraju.

Serce systemu transportowego łączącego Europę

Nowe centralne lotnisko dla Polski to strategiczna inwestycja, o której mówi się od lat 70. XX wieku. Jednak obecny polski rząd postanowił w 2017 roku podjąć zdecydowane kroki w tym kierunku, zamieniając ideę budowy lotniska centralnego w strategiczną inwestycję na dużą skalę, która ma zmienić oblicze transportu publicznego w kraju. i skutecznie łączyć Polskę i region CEE z resztą Europy. W ramach projektu CPK powstanie prawie 2000 km nowych linii kolejowych, głównie linii dużych prędkości, bez Polski oraz funkcjonowanie Lotniska Chopina, głównego portu lotniczego stolicy. Kraj zostanie przejęty przez nowy Port Lotniczy Solidarność.

READ  Polak Fajdek zdobył swoje piąte z rzędu złoto świata w męskim młocie

Wartością dodaną tego ambitnego projektu jest połączenie indywidualnych projektów infrastrukturalnych związanych z transportem lotniczym, drogowym i kolejowym w zintegrowany projekt infrastrukturalny, aby zapewnić ogromne korzyści dla systemu transportowego i rozwoju gospodarczego regionu.– mówi Mikołaj Wild, prezes Solidarności Transport Hub.

Nowy węzeł komunikacyjny w sercu Polski, węzeł Europy Środkowo-Wschodniej, jest swoistą „bramą” do reszty Europy i całego regionu na świat. Mieszkańcy Polski, Czech, Słowacji i krajów bałtyckich polegają obecnie głównie na centrach wymiany w Europie Zachodniej, m.in. Frankfurt, Monachium, Paryż czy Amsterdam. Budowa Portu Lotniczego Solidarność pozwoli na uruchomienie bezpośrednich lotów długodystansowych z regionu CEE. Nowe centrum wymiany to także szansa na rozwój gospodarczy Polski i krajów sąsiednich. Polska, ze względu na centralne i strategiczne położenie geograficzne na przecięciu szlaków komunikacyjnych Wschód-Zachód i Północ-Południe, była naturalnym wyborem. Ponadto taka lokalizacja podniesie atrakcyjność całego regionu.

W połączeniu z Lotnictwo24.B, Centrum tranzytowe jedności Regularne publikowanie aktualizacji dotyczących ich projektu na tej stronie.