6 października, 2022

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

bne IntelliNews – Tempo wzrostu CPI w Polsce wzrosło w lipcu o 0,1 pkt proc. do 15,6% r/r

W lipcu wzrost CPI w Polsce wyniósł 15,6% rok do roku (wykres), podał urząd statystyczny 12 sierpnia, o 0,1 pkt proc. w porównaniu z czerwcem.

Była to lekka rewizja w górę wstępnego szacunku GUS opublikowanego na początku tego miesiąca, który ustalał wzrost CPI na poziomie 15,5%. Bank PKO BP stwierdził w opinii, że widoczne osłabienie r/r tempa wzrostu indeksu – wobec 1,6 pp w czerwcu w porównaniu z majem – oznacza, że ​​inflacja „wytraca rozpęd”.

„Sądzimy, że inflacja utrzyma się do końca 2022 roku” – dodał PKO BP, choć finał miałby nastąpić na początku 2023 roku za sprawą zmian administracyjnych w podatkach i taryfach energetycznych.

„Inflacja bazowa powinna wejść w trwały trend spadkowy w sierpniu lub wrześniu, co powinno pozwolić zarządowi polityki pieniężnej. [RPP, the central bank’s rate-setting body] Koniec cyklu podwyżek stóp procentowych we wrześniu” – powiedział PKO BP.

Jednak zmienność makroekonomiczna i geopolityczna jest tak duża, że ​​niektórzy analitycy nie wykluczają zupełnie innych scenariuszy.

Według Crédit Agricole tempo spadku inflacji będzie zbyt wysokie, by determinant mógł go zignorować.

„Uważamy, że utrzymująca się inflacja, utrzymujący się wysoki wzrost płac oraz słabnąca presja na kurs złotego w związku z rosnącymi stopami procentowymi w USA i strefie euro skłonią RPP do dalszych podwyżek stóp procentowych” – stwierdził w opinii francuski bank.

„RPP podniesie stopy procentowe łącznie o 75 pb w ciągu najbliższych dwóch posiedzeń, a cykl podwyżek zakończy się w październiku na poziomie 7,25%” – dodał.

Na razie NBP podniósł referencyjną stopę procentową o 0,1% do 6,5% w okresie od października do lipca. Bank centralny jest na wakacjach w sierpniu.

Inflacja i walka z nią banku centralnego są obecnie poważnym wyzwaniem politycznym dla rządu, ponieważ dynamika cen spada na bieguny dochodów, a zacieśnienie polityki pieniężnej przez NBP znacząco zwiększyło spłatę kredytów hipotecznych.

READ  Rosyjskie czołgi rozbite podczas pokazu w Warszawie, a Polska chwali waleczność Ukrainy

Zapowiada się również recesja. Oczekuje się, że wzrost PKB Polski zwolni do 1,5% w 2023 r. po silnym wzroście o 5,2% w tym roku.

Ceny w segmencie transportu ponownie wzrosły w lipcu, o 27,7% r/r, jak podał GUS w rozbiciu danych. W tym w segmencie paliwowym wzrost wyniósł 36,8% r/r. Jednak w obu segmentach tempo wzrostu było wyraźnie słabsze niż w czerwcu.

Z kolei inny wrażliwy segment, mieszkalnictwo i energia, przyspieszył wzrost do 25,3% r/rw lipcu, w tym 131,2% r/r dla paliw grzewczych i 44,9% r/r dla gazu ziemnego.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych również wzrosły w lipcu o 15,3% r/r, jak wynika z danych GUS.

W ujęciu miesięcznym wzrost cen wyniósł 0,5%, z wyjątkiem lutego, najsłabszego wzrostu od sierpnia 2021 r., kiedy miesięczne podwyżki były ograniczane decyzją rządu o obniżeniu stawek VAT.