30 maja, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Zapowiedź posiedzenia Narodowego Banku Polskiego |  pstryknąć

Zapowiedź posiedzenia Narodowego Banku Polskiego | pstryknąć

Pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie Komitetu Polityki Pieniężnej (RPP) w Polsce (zakończone na konferencji prasowej gubernatora 6 września) będzie interesujące, gdyż spodziewamy się obniżki stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Cykl startowy. W swoich ostatnich wystąpieniach prezes NBP Klapiński postawił dwa warunki obniżek stóp procentowych: (1) spadek inflacji CPI do poziomów jednocyfrowych oraz (2) wyraźna spadkowa trajektoria inflacji w nadchodzących miesiącach. Według wstępnych szacunków inflacja w sierpniu była dwucyfrowa (10,1% rok do roku). Niemniej jednak wierzymy, że RPP obniży we wrześniu stopy procentowe NBP o 25 pb, co rozpocznie cykl łagodzenia, który może obniżyć podstawowe stopy procentowe o 75 pb do końca roku. Inflacja kształtuje się szybciej niż oczekiwano w lipcowym szacunku ekspertów NBP i we wrześniu powinna już wynieść 9% r/r. Jednocześnie wydruk PKB za drugi kwartał był niższy niż oczekiwał NBP, a perspektywy na drugą połowę roku wydają się łagodniejsze niż wcześniej. Oczekujemy obniżki stóp o 25 pb we wrześniu i łącznie o 75 pb w 2023 r., a cykl łagodzenia polityki pieniężnej będzie kontynuowany w 2024 r.