• IBM opublikował artykuł, w którym twierdzi, że udowodnił, że komputer kwantowy może rozwiązać problem użyteczne Problem, z którym nie radzą sobie dzisiejsze tradycyjne komputery, i jest to konsekwencja, na którą zasługują obawy, że ich obliczenia mogą stać się zbyt niewiarygodne, ponieważ stają się zbyt złożone.

  • Zespół odkrył, że te fonony oddziałują z grzebieniem tak, jak fotony oddziałują z optycznym rozdzielaczem wiązki.

  • Dzielniki wiązki są szeroko stosowane w badaniach optyki. Wyobraź sobie pochodnię świecącą wzdłuż linii prostej. Jest to w zasadzie strumień fotonów. Gdy rozdzielacz wiązki zostanie umieszczony na ścieżce światła, rozdziela wiązkę na dwie części: to znaczy, że odbije 50% fotonów na jedną stronę i pozwoli pozostałym 50% przejść prosto.