19 kwietnia, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Współpraca Polski i ONZ-Habitat w celu wdrożenia rozwiązań w zakresie energii odnawialnej w Wielkim Bejrucie w Libanie

Współpraca Polski i ONZ-Habitat w celu wdrożenia rozwiązań w zakresie energii odnawialnej w Wielkim Bejrucie w Libanie

Stanowiąc znaczący krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i odporności, Ambasada RP w Libanie i Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat) podpisały porozumienie w sprawie wdrożenia rozwiązań w zakresie energii odnawialnej w Wielkim Bejrucie. Celem projektu jest wsparcie i wzmocnienie funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej na terenie oraz zapewnienie ciągłości świadczenia kluczowych usług, szczególnie w okresach stanu nadzwyczajnego i kryzysowego.

Zatytułowane „Poprawa zdolności obiektów i instytucji publicznych do lepszego reagowania na zmieniające się potrzeby i sytuacje kryzysowe w Wielkim Bejrucie poprzez wzmocnienie zdolności operacyjnych” – dwa centra obrony cywilnej zlokalizowane w Bejrucie, Farn El Chebakh i gminie Bejrut. Ambasador Polski w Libanie, p. Pan Przemysław Nisiołowski, Gubernator Bejrutu. Projekt rozpoczął się w gminie Bejrut w obecności kluczowych interesariuszy, w tym Marwana Abbotta i pani Tainy Christians, szefowej programu krajowego ONZ-Habitat Lebanon. .

Ginkgo

Projekt w ramach Libańskiego Planu Reagowania obejmuje dostawę i montaż systemów fotowoltaicznych zapewniających stabilne i niezawodne dostawy energii wybranym firmom. Inicjatywa ta wpisuje się w wysiłki mające na celu zaspokojenie rosnących potrzeb i sytuacji kryzysowych w Wielkim Bejrucie, przyczyniając się do odporności społeczności i zrównoważonego rozwoju.

Homilie

Ambasador RP w Bejrucie p. Przemysław Nisiołowski podkreślił znaczenie wzmocnienia potencjału libańskiej Obrony Cywilnej i Urzędu Miasta Bejrutu, podkreślając zaangażowanie Polski we wspieranie tych instytucji. Podobnie gubernator miasta Bejrut p. Marwan Abud podkreślił znaczenie proaktywnych środków w poprawie podstawowych usług i odporności społeczności.

Dyrektor generalny Departamentu Obrony Cywilnej, generał Raymond Khattar, pochwalił tę inicjatywę za jej pozytywny wpływ na wzmacnianie zdolności obrony cywilnej, szczególnie w radzeniu sobie z sytuacjami nadzwyczajnymi. Podkreślił znaczenie takich programów dla utrzymania bezpieczeństwa ludności cywilnej, zwłaszcza podczas wojny lub klęsk żywiołowych.

Pani. Tina Christiansen wyraziła wdzięczność za partnerstwo z Polską, podkreślając wspólne zaangażowanie we wspieranie narodu libańskiego w trudnych czasach. Inicjatywa odzwierciedla ciągłe wysiłki na rzecz wzmocnienia instytucji publicznych i poprawy dostępu do podstawowych usług, a ostatecznie ma na celu dokonanie znaczących zmian w życiu społeczności zamieszkujących Wielki Bejrut.