27 maja, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

W sprawie nabycia projektu farmy wiatrowej w Polsce

AB „Ignitis grupė” (już – grupa) została zatwierdzona przez Zarząd w dniu 21 grudnia 2021 r. (już – umowa) ze swoją spółką zależną UAB „Ignitis odnawialne” (już – Ignitis Renewables 100) na budowę farmy wiatrowej w Polska % akcji polskiej spółki.

Łączna moc wybudowanej w Polsce farmy wiatrowej to 50 MW. Projekt jest obecnie w zaawansowanej fazie rozwoju, uzyskano pozwolenia na budowę i kontrakt na taryfę różnicową (CfD) 237,5 PLN/MWh (około 51 EUR/MWh) oferowaną na Polskiej Aukcji Energii Odnawialnej, z szacowaną działalnością komercyjną data 2023. .

Wynik tej umowy jest spodziewany w ciągu najbliższych kilku dni i nie zostanie ogłoszony osobno. Całkowity koszt inwestycji początkowej, łącznie z kosztami nabycia i budowy, wynosi 70 mln euro. Całkowity oczekiwany zwrot z kapitału nabytego programu odpowiada docelowemu dochodowi grupy w zakresie kapitału własnego dla takich programów, od wysokiego jednocyfrowego do niskiego dwucyfrowego.

Panel przypomina, że ​​strategią jest dalszy rozwój portfela Green Generation i osiągnięcie 4 GW zainstalowanej mocy wytwórczej do 2030 roku (Połączyć) Odpowiednio realizacja umów przyczynia się do realizacji celów strategicznych.

Po więcej informacji skontaktuj się:

Arturus Ketlerius
Prezes Public Relations w Ignatius Group
Dell. +370 6 207 6076
[email protected]

READ  bne IntelliNews - Polscy producenci pogrążają się w recesji w sierpniu, PMI spada do najniższego poziomu od 27 miesięcy