15 kwietnia, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

UE zatwierdza finansowanie w wysokości 60,4 mln USD na farmy wiatrowe w Bani i Sebopolu w Polsce

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EPRD) finansuje 275 mln zł (równowartość 0,460,4 mln) pożyczkami w walucie lokalnej, budując i eksploatując dwie farmy wiatrowe w Polsce, co pomoże przyspieszyć przejście z paliw kopalnych na wzrost. .

Pożyczka wraz z Banco Santande, pożyczkodawcą typu co-business, który korzysta z częściowej gwarancji duńskiej Agencji Kredytów Eksportowych (EKF), finansuje dwa oddzielne projekty, z wkładem 550 mln zł. Sandander Bank działa jako agent polki, agent ochrony i bank konta, podał EPRD w oświadczeniu.

Według EPRT, pierwszym z nich jest inwestycja Bani3 o mocy 81,4 MW w północno-zachodniej Polsce, na której powstanie 37 turbin. Bank ufundował Bani 1 i 2 w 2016 roku. Drugi znajduje się w Sebopolu w północno-wschodniej Polsce, gdzie powstaną 44 turbiny wiatrowe o mocy 44 MW.

Pożyczki EPRT zostaną podzielone między dwie farmy. 91,6 mln zł (0,1 20,1 mln) należy do DePiker Investments, Sebopol Windform, a 183,4 mln zł (0,340,3 mln) do Cany Point Investments, Pani3. Polskie firmy ostatecznie dysponowały odnawialnym potencjałem izraelskiej firmy Energyx.

Polska dąży do zmniejszenia uzależnienia od wytwarzania energii z węgla, które jest szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Ponieważ kraj opiera się w 70% swojej produkcji energii elektrycznej na węglu, jest to jedno z najważniejszych wyzwań banku w zakresie transferu energii we wszystkich krajach.

Energia odnawialna jest niezbędna do zmian, a Covid-19 stał się rzadki z powodu zakłóceń spowodowanych globalną epidemią. Projekty te, które mają wytworzyć ponad 348,3 gigawatów energii odnawialnej o zerowej emisji dwutlenku węgla, doprowadzą do składowania CO6 na poziomie co najmniej 266 300 ton rocznie, co wspiera obecną konwersję energii w kraju.

Polska aktywnie rozwija sektor energii odnawialnej i dąży do zwiększenia końcowego zużycia energii z OZE z 12,2% do końca 2019 r. do 23% do 2030 r.

Od 2020 r. moc zainstalowana wiatru w Polsce wynosi 6,4 GW, co stanowi 51% jej mocy w zakresie energii odnawialnej. Oczekuje się, że polskie odnawialne źródła energii będą szybko rosnąć w ciągu najbliższych dwóch dekad, co potwierdzają ambitne cele postawione przez polskie władze w niedawno zatwierdzonej strategii energetycznej.

READ  Prezydent Ukrainy Wołodymyr Żeleński ostrzegł NATO, że Rosja rozpocznie ofensywę w pobliżu polskiej granicy.

Nowe elektrownie pomogą osiągnąć wkład Polski w realizację unijnych celów klimatycznych i energetycznych do 2030 r., w tym zmniejszenie o co najmniej 55 proc. emisji gazów cieplarnianych, podała EPRD.

Od momentu powstania w 1991 roku EPRD zainwestowało prawie 9,99 mld USD w 457 projektów we wszystkich sektorach polskiej gospodarki. Wspieranie ekologicznej zmiany kraju poprzez inwestycje w energię odnawialną i efektywność energetyczną jest jednym z priorytetów Banku w Polsce.