21 czerwca, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

System Obrony Powietrznej Krótkiego Zasięgu „Mała Narew”.

System Obrony Powietrznej Krótkiego Zasięgu „Mała Narew”.

Mala NAREW to system obrony powietrznej krótkiego zasięgu (SHORAD) opracowany przez konsorcjum PGZ-NAREW. Źródło: MBDA.

1. Mała NAREWska Straż Pożarna służy w 18. Pułku Przeciwlotniczym z Zamościa, wchodzącym w skład Polskich Sił Zbrojnych. Źródło: MBDA.

Zestaw Mała NAREW składa się z trzech wyrzutni rakietowych CAMM zamontowanych na podwoziu samochodu ciężarowego Jelcz P882.57. Źródło: Rzeczpospolita Polska.

System Mała NAREW jest zintegrowany z rozstawianą stacją radarową SOLA. Źródło: Rzeczpospolita Polska.

Mała Narew to nowoczesny system obrony powietrznej krótkiego zasięgu (SHORAD) opracowany w ramach naziemnego programu obrony powietrznej NAREW dla Sił Zbrojnych RP.

Organizację rozwija konsorcjum PGZ-NAREW, Polska Konfederacja Obrony. Jest liderem konfederacji Polska Grupa Sprogeniowa (PGZ), państwowy koncern zbrojeniowy i jego spółki zależne Huta Stalowa Wola (HSW), MESKO, PIT-Radwar, Wojskowe Zakłady Elektroniczne (WZE), Jelczwo, Osrodekory-Tech. (OBR CTM), Wojskowe Zakłady Uzbrojenia (WZU), Zakłady Mechaniczne (ZM) Tarnów, PCO i Wojskowe Zakłady Łączności (WSL).

System Mała NAREW ma za zadanie zapewnić ochronę oddziałów i obiektów znajdujących się na obszarze działania. Ponadto przyczynia się do poprawy zdolności przeciwlotniczych małych wysokości zestawów rakietowych średniego zasięgu WISŁA, które działają w krajowej i sojuszniczej sieci obrony powietrznej.

Szczegóły programu NAREW

Projekt NAREW jest największym i najbardziej złożonym projektem modernizacyjnym podejmowanym przez Siły Zbrojne RP. Wzmocni zdolność Polski do zwalczania zaawansowanych zagrożeń powietrznych, w tym statków powietrznych, rakiet i bezzałogowych statków powietrznych, na wszystkich poziomach, w dzień i w nocy, na małych wysokościach.

Rzeczpospolita Polska rozwija trójstopniowy system obrony powietrznej składający się z systemu obrony powietrznej dalekiego zasięgu WISŁA, NAREW krótkiego zasięgu i systemu obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu Pilica +.

We wrześniu 2021 roku konsorcjum PGZ-NAREW podpisało umowę ramową z Polską Agencją Uzbrojenia na produkcję i dostawę 23 baterii do systemów Mały NAREW SHORAD, każda z dwoma jednostkami ogniowymi, łącznie dla 46 jednostek ogniowych, w ramach projektu projekt.

READ  Polska odnotowała w styczniu znaczną nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących | Artykuły

Program NAREW zapewnia nie tylko dostawy zaawansowanego sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych RP, ale obejmuje także technologię i wiedzę ekspercką, rozwój potencjału przemysłowego, zarządzanie projektami i integrację systemową w polskim sektorze obronnym.

Małe Narew Krótkie szczegóły organizacyjne

Straż pożarna Mała NAREW wyposażona jest w trzy wyrzutnie przeciwlotniczych rakiet kierowanych iLauncher oraz dwa pojazdy transportowo-załadowcze na podwoziu o dużej mobilności 8×8 JELCZ P882.57 T21 TS DOW, rozkładaną stację radarową SOLA i urządzenie do kierowania bronią ZENIT.

System może wystrzelić rodzinę modułowych rakiet Common Anti-Air Modular Missiles (CAMM), przeznaczonych do działania na lądzie i morzu.

Bateria systemów NAREW obejmuje różnorodne komponenty, takie jak pojazdy specjalistyczne, sterownie do celów bojowych i operacyjnych, mobilne centra łączności, czujniki optoelektroniczne, rakiety, wyrzutnie rakiet, samochody transportowo-załadowcze oraz zaplecze szkoleniowo-logistyczne.

Dodatkowo w skład systemów wchodzą wielofunkcyjny radar kierowania ogniem SAJNA, radar wstępnego wykrywania celu P-18PL oraz pasywne radary śledzące emitery/pasywne radary koherentnej lokalizacji, które są częścią projektów rozwojowych dofinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. .

Cechy rakiety CAMM

Pociski CAMM nowej generacji zapewniają kompleksową ochronę przed różnymi zagrożeniami powietrznymi. Pocisk ma 3,2 m długości, średnicę 166 mm i waży 99 kg. Może poruszać się z prędkością ponaddźwiękową, aby trafić w cel w odległości większej niż 25 km.

CAMM zawiera aktywny moduł wyszukiwania częstotliwości radiowych, zapewniający niezawodne działanie w każdych warunkach pogodowych, a jednocześnie skutecznie filtrujący zakłócenia. Technologia płynnego pionowego startu pozwala strzelać do celów 360°Oh Ma minimalną sygnaturę wyjściową i wysoką wydajność. Ma dużą szybkostrzelność przeciwko wielu celom jednocześnie.

Szczegóły radaru SOLA

SOLA to kompaktowy, wielozadaniowy trójwymiarowy radar przeznaczony do wykrywania i śledzenia celów powietrznych.

Może pracować samodzielnie lub jako czujnik w naziemnych systemach obrony przeciwlotniczej, wykorzystując możliwości przewodowej i bezprzewodowej transmisji danych. Radarem można sterować z pobliskiej konsoli lub zdalnie na odległość do 400 m.

READ  Rozwój sektora prywatnego najmu w Polsce

Zamówienia i dostawy Mala NAREW

Pierwsza jednostka straży pożarnej „Mała NAREW” została dostarczona w październiku 2022 roku i weszła do służby w 18. Pułku Przeciwlotniczym z Zamościa, wchodzącym w skład Polskich Sił Zbrojnych. System przeprowadził bojowy i testowy ostrzał rakietowy na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce w czerwcu 2023 roku, skutecznie neutralizując trzy cele.

Oczekuje się, że druga jednostka zostanie dodana do 15 Pułku Przeciwlotniczego Wojska Polskiego jeszcze w 2023 roku.

We wrześniu 2023 roku zostały podpisane kolejne umowy pomiędzy Polską Agencją Uzbrojenia a konsorcjum PGZ-NAREW na zakup systemów Mala NAREW.

Kontrakty obejmują dostawę kluczowych elementów systemu, w tym ponad 1000 rakiet wysuwanych z systemem CAMM i 138 rakiet przeznaczonych do współpracy ze Zintegrowanym Systemem Kontroli Pola Walki. Kontrakty zapewniają dostawy akumulatorów NAREW w latach 2027-2035.

Zaangażowani są wykonawcy

MBDA UK podpisała umowę z konsorcjum PGZ-NAREW na opracowanie w kwietniu 2022 roku systemów rakietowych i dostawę komponentów dla dwóch jednostek ogniowych Mała NAREW, w tym wyrzutni CAMM i wyrzutni transporterów iLauncher. Zamówienie jest warte 1,65 mld zł (385 dolarów). Ja jestem).

Ministerstwo Obrony Narodowej dostarcza w ramach kontraktu system łączności i dowodzenia C2 dla stacji radarowej, pojazdów transportowo-załadowczych oraz systemów Mały NAREW.

Za koordynację komponentów otrzymanych od MBDA odpowiadają PIT-RADWAR i WZU. Jelcz dostarcza nośnik wyrzutni.

W projekcie jako poddostawcy będzie także uczestniczyć kilka spółek PGZ.