30 stycznia, 2023

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Studium właścicielskie dla polskich spółek medialnych

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) wezwała wszystkich koncesjonowanych nadawców telewizyjnych i radiowych do przedstawienia szczegółów dotyczących ich aktualnej struktury praw.

Oświadczenie brzmiało: „Przesłane dokumenty powinny uwzględniać strukturę własnościową wspólników/akcjonariuszy/akcjonariuszy spółki, a także ich wspólników, wspólników lub wspólników oraz ich dalszych wspólników, wspólników lub wspólników. Procent udziałów/udziałów i miejsce stałego zamieszkania siedzib lub określonych spółek”.

Dodaje również, że lista nadrzędna firm musi przedstawić pełną listę firm. Działanie KRRiT jest następstwem decyzji o przyznaniu licencji kanału informacyjnego Discovery TVN 24 22 września.

Rzeczniczka KRRiT Theresa Brykinska była cytowana jako wypowiedź: Press.pl Firmy medialne muszą odpowiedzieć w ciągu 21 dni od otrzymania wezwania, a zaniechanie tego będzie skutkować grzywną w wysokości nie przekraczającej sześciu miesięcy od ich dochodów.

Co istotne, wszelkie wykroczenia właściciela TVN będą ostatecznie skutkować odmową przyznania koncesji gruntowej dla programu TVN 7.

READ  Przełożone głosy mediów przez polską opozycję pokazują, że rząd stracił większość