30 marca, 2023

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Raport o rynku cementu w Europie 2022: ceny (2017-2021) i prognozy (2022-2027) – Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Hiszpania, Szwajcaria, Polska i Holandia – ResearchAndMarkets.com

Dublinie – () – „Raport i prognoza rynku cementu w Europie na lata 2022-2027” Raport w zestawie ResearchAndMarkets.com Oferując.

Europejski rynek cementu osiągnie w 2022 roku około 181,17 MMT. Przewiduje się, że rynek będzie dalej rósł w tempie 1,9% CAGR w latach 2022-2027 wraz ze wzrostem inwestycji w projekty budownictwa miejskiego.

Gwałtowna urbanizacja, rosnąca działalność w zakresie budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego oraz rosnący standard życia w Europie napędzają wzrost rynku. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na cement i zrównoważonym wzrostem gospodarczym krajów rozwijających się kontynentu, wzrost liczby cementowni stymuluje wzrost rynku.

Co więcej, oczekuje się, że szybki rozwój zakładów produkcyjnych wygeneruje popyt na cement w okresie prognozy, ponieważ branże takie jak opieka zdrowotna i motoryzacja rosną.

Ponadto oczekuje się, że rynek w regionie przyczyni się do umocnienia pozycji dużych firm produkujących cement.

Segment rynku

Raport rynkowy analizuje rynek na podstawie segmentów, takich jak aplikacje końcowe i kluczowe obszary.

Podział rynku według zastosowania końcowego

 • Rezydencja

 • Biznes / Firma / Przemysł

 • Infrastruktura

Podział rynku w ujęciu regionalnym

 • Niemcy

 • Zjednoczone Królestwo

 • Francja

 • Włochy

 • Hiszpania

 • Szwajcaria

 • Polska

 • Holandia

Konkurencyjny teren

Raport analizuje kluczowe zmiany w udziale w rynku kluczowych graczy w branży, takie jak obroty walcownicze, możliwości, inwestycje oraz fuzje i przejęcia.

Niektórzy z kluczowych graczy na rynku zbadani w raporcie:

 • Holcim Limited

 • Heidelberg Cement AG

 • CRH PLC

 • Grupa Vikat

 • Buzzi Unicem SpA.

 • CEMEX, SAB D CV

 • Titan Cement International S.A.

 • Cementir Holding NV

Kluczowe tematy obejmują:

1. Wstęp

2 Zakres raportu — kluczowa sekcja i cel

3 Interpretacja raportu

3.1 Definicja rynku i prognozy

3.2 Właściwości i zastosowania

3.3 Analiza rynku

3.4 Kluczowi gracze

4 kluczowe założenia

5 Podsumowanie administracyjne

5.1 Przegląd

5.2 Kluczowe sterowniki

5.3 Główne zmiany

5.4 System zawodów

5.5 Główne trendy w branży

6 Migawka rynku

6.1 Europa

7 możliwości kariery i wyzwań

8 Przegląd globalnego rynku cementu

8.1 Najważniejsze wydarzenia branżowe

8.2 Globalna historyczna produkcja cementu (2017-2021)

8.3 Globalna prognoza produkcji cementu (2022-2027)

8.4 Światowe historyczne zużycie cementu (2017-2021)

8.5 Globalna prognoza zużycia cementu (2022-2027)

9 Analiza rynku cementu w Europie

9.1 Kluczowe wydarzenia branżowe

9.2 Historyczna produkcja cementu w Europie (2017-2021)

9.3 Prognoza produkcji cementu w Europie (2022-2027)

9.4 Historyczna konsumpcja cementu w Europie (2017-2021)

9.5 Prognoza zużycia cementu w Europie (2022-2027)

9.6 Rynek cementu w Europie według przeznaczenia

9.6.1 Rezydencja

9.6.2 Biznes / Firma / Branża

9.6.3 Infrastruktura

9.7 Rynek cementu w Europie według regionu

10 Analiza regionalna

10.1 Niemcy

10.1.1 Produkcja historyczna (2017-2021)

10.1.2 Prognoza produktów (2022-2027)

10.1.3 Historyczna konsumpcja (2017-2021)

10.1.4 Prognoza zużycia (2022-2027)

10.2 Wielka Brytania

10.3 Francja

10.4 Włochy

10.5 Hiszpania

10.6 Szwajcaria

10.7 Polska

10,8 Holandia

11 Dynamika rynku

11.1 Analiza SWOT

11.2 Analiza pięciu sił Portera

11.3 Kluczowe wskaźniki popytu

11.4 Kluczowe wskaźniki ceny

12 analiza łańcucha wartości

13 Analiza danych biznesowych (kod HS – 2523)

13.1 Główne kraje eksportujące

Według wartości 13.1.1

13.1.2 przez moduł

13.2 Główne kraje importujące

Według wartości 13.2.1

13.2.2 według modułu

14 Analiza cen

14.1 Historyczne trendy cenowe w Niemczech (2017-2021) i prognoza (2022-2027)

14.2 Historyczne trendy cenowe w Wielkiej Brytanii (2017-2021) i prognoza (2022-2027)

14.3 Historyczne trendy cenowe we Francji (2017-2021) i prognoza (2022-2027)

14.4 Historyczne trendy cenowe w Hiszpanii (2017-2021) i prognoza (2022-2027)

14.5 Historyczne trendy cenowe we Włoszech (2017-2021) i prognozy (2022-2027)

14.6 Holenderskie historyczne trendy cenowe (2017-2021) i prognoza (2022-2027)

14.7 Historyczne trendy cenowe w Szwajcarii (2017-2021) i prognozy (2022-2027)

14.8 Historyczne trendy cenowe w Polsce (2017-2021) i prognoza (2022-2027)

15 Transport i logistyka

16 Wpływ polityk środowiskowych

17 Krajobraz regulacyjny

18 Przemysł i firmy cementowe i betonowe

19 Konkurencyjny teren

19.1 System rynkowy

19.2 Profile firm

 • Holcim Limited

 • Heidelberg Cement AG

 • CRH PLC

 • Grupa Vikat

 • Buzzi Unicem SpA.

 • CEMEX, SAB D CV

 • Cementir Holding NV

 • Titan Cement International S.A.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego raportu, zobacz https://www.researchandmarkets.com/r/smkqgz

READ  Polska uchwala przepisy ograniczające prawa własności