30 marca, 2023

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Deficyt na rachunku obrotów bieżących Polski wzrasta do ponad 3% za 12 kwietnia

(MENAFN– ING)

Deficyt obrotów bieŜących wyniósł w kwietniu 3,9 mld € po deficycie 0 3,0 mld € w marcu (konsensus 2,3 mld €, nasze szacunki to 3,2 mld €). W ujęciu 12-miesięcznym szacujemy, że równowaga pogorszyła się z -2,2% PKB do -3,0% PKB (największy 12-miesięczny deficyt od kwietnia 2013 r.). Deficyt handlowy w kwietniu wyniósł 2,5 mld euro, w porównaniu z 3,3 mld euro w marcu. W ujęciu 12-miesięcznym oznacza to wzrost deficytu z 1,7% do 2,2% PKB. Nadwyżka salda usług w wysokości 2,2 mln € nie zrekompensowała wysokiego deficytu: dochodów pierwotnych (2,8 mln €) i wtórnych (0,9 mln).

Wyniki handlu zagranicznego w kwietniu 2022 roku odzwierciedlają wpływ wojny na Ukrainę: wzrost ceł na import paliw oraz spadek wymiany handlowej z Rosją. Roczna dynamika importu towarów wyrażona w euro (22,6% rocznie) wyraźnie przewyższała dynamikę eksportu (6,7%).

Raport Narodowego Banku Polskiego wskazuje na zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw i znaczący wpływ wojny na Ukrainie na polski handel zagraniczny. Globalne zakłócenia przyczyniły się do spadku eksportu części samochodowych, telewizorów i sprzętu AGD. Gwałtowny spadek sprzedaży do Rosji przekłada się również na spadek dynamiki eksportu – Rosja spadła z 7 na 23 w kwietniu 2022 roku, rok temu, wśród największych partnerów eksportowych Polski. Wyższa dynamika importu przyniosła o 75% wyższe ceny ropy naftowej oraz wyższe ceny gazu ziemnego i węgla niż przed rokiem. Rosja nie była w kwietniu najważniejszym kierunkiem importu węgla i produktów rafinacji ropy naftowej, ustępując odpowiednio Australii i Niemcom.

– Chińska polityka Zero-Govt i lokalne blokady w Szanghaju utrudniają rozładowanie napięć w globalnych łańcuchach dostaw. W naszym raporcie piszemy o reakcji polskich firm na zakłócenia w handlu międzynarodowym w Polsce podczas globalnych epidemii i epidemii (link: [The report is in Polish, its English version will be available late this week].

READ  Minister mówi, że Polska jest gotowa, jeśli Rosja odetnie dostawy ropy, jeśli dostępne będą alternatywne dostawy

Dzisiejsze dane są nieco negatywne dla złotego, ponieważ spadek wskaźników równowagi zewnętrznej trwa bardzo szybko, choć jest to spowodowane głównie czynnikami zewnętrznymi – epidemią i wojną. Kurs złotego jest pod wpływem wojny na Ukrainie i dalszych podwyżek stóp procentowych NBP oraz oczekiwań na środki unijne pochodzące z krajowego planu naprawczego. W najbliższych miesiącach spodziewamy się, że deficyt na rachunku obrotów bieżących powiększy się do 5% PKB do końca roku.

Rachunek bieżący Polski i bilans handlowy, 12-miesięczna akumulacja,% PKBRatingi ING na podstawie danych NBP.

MENAFN13062022000222011065ID1104367549


Zastrzeżenia prawne: MENAFN dostarcza informacje „tak jak są” bez żadnej gwarancji. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za dokładność, treść, obrazy, filmy, licencje, kompletność, legalność lub autentyczność informacji zawartych w tym artykule. Jeśli masz jakiekolwiek skargi lub problemy z prawami autorskimi dotyczące tego artykułu, skontaktuj się z powyższym dostawcą.