19 maja, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Prezes Narodowego Banku Polskiego podtrzymuje jastrzębią retorykę |  Artykuły

Prezes Narodowego Banku Polskiego podtrzymuje jastrzębią retorykę | Artykuły

Podobnie jak w poprzednich komunikatach prasowych, Prezes NBP wyraził zadowolenie z niedawnego spadku inflacji CPI do celu NBP, będącego efektem sukcesu polityki pieniężnej NBP. Warto jednak zauważyć, że inflacja bazowa jest w dalszym ciągu podwyższona. Faktycznie gubernator Klapiński sam zauważył, że inflacja bazowa utrzymuje się na niezmiennie wysokim poziomie i że to właśnie ta część procesu cenowego (inflacja krajowa) jest najbardziej dotknięta polityką pieniężną. Dlatego nie rozumiemy nadmiernego samozadowolenia z faktu, że inflacja CPI jest niższa od celu, gdyż ma ona charakter przejściowy.

Zdaniem NBP, w kolejnych kwartałach inflacja CPI będzie rosła m.in. na skutek ponownego wprowadzenia podatku VAT od cen żywności i energii, gazu i ciepła, które pozostają na niezmienionym poziomie. Bank centralny szacuje także, że inflacja wzrośnie do 5,5% rok do roku do końca roku w świetle cen energii wynikających z niedawno przyjętej przez rząd ustawy o energii. Jest to zgodne z naszą prognozą opublikowaną na początku tygodnia.

Gubernator Glapiński podkreślał spadek inflacji bazowej w ostatnich miesiącach, jednak NBP potwierdza ten poziom inflacji na uparcie wyższym poziomie niż 4% (4,2% na koniec 2024 r.) w kolejnych miesiącach 2024 r. Nasze modele reprezentują tę samą główną ścieżkę inflacyjną. Do głównych ryzyk inflacyjnych zalicza się wzrost podatku VAT na żywność, zmienność cen energii, ryzyko oczekiwań inflacyjnych i wyższego wzrostu płac, a także ekspansywną politykę fiskalną oraz niepewność geopolityczną i oczekiwane ożywienie gospodarcze. Oczekiwania inflacyjne mogą oddziaływać inflacyjne zarówno po stronie wydatkowej (wzrost wydatków, szczególnie w usługach pracochłonnych), jak i popytowej. Źródłem niepewności jest także rosnąca skłonność gospodarstw domowych do oszczędzania.

READ  „Moc do zmian”: Fredonia niesie przesłanie przeciwko zastraszaniu Polsce, Ukrainie | Wiadomości, sport, praca