26 maja, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Polskie CCC odnotowuje 18% wzrost sprzedaży w III kwartale do 2022 r.

Polskie CCC odnotowuje 18% wzrost sprzedaży w III kwartale do 2022 r.

Grupa CCC jest polskim sprzedawcą obuwia zgłoszone Sprzedaż w trzecim kwartale (kw.3) roku podatkowego 2022 (rok fiskalny 22) wyniosła prawie 2,4 mld zł (511 mln USD), co oznacza wzrost o 18% rok do roku (r/r).

W kwartale detalista reprezentował 51,7% sprzedaży w kanale cyfrowym, wzrost o 4,3 pp rok do roku, dzięki nowemu marketplace’owi Modivo, który odpowiadał za 65% globalnej sprzedaży e-commerce.

Dział CCC grupy odnotował sprzedaż w wysokości 1,1 mld zł (234,5 mln USD) w III kwartale roku obrotowego 22, podczas gdy HalfPrice odnotowało przychody w wysokości 258 mln zł (54,9 mln USD), co oznacza trzykrotny wzrost rok do roku.

Wraz z otwarciem ośmiu nowych sklepów w III kwartale, HalfPrice odnotowało 42% wzrost przychodów za kwartał.

Działalność Grupy Modivo odnotowała przychody w wysokości prawie 1,0 mld zł (213,2 mln USD), co oznacza wzrost o 23% rok do roku.

Marża brutto Grupy CCC wzrosła o 15% rok do roku do 1,2 mld zł (255,7 mln USD) w III kwartale roku obrotowego22.

Zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, amortyzacji (EBITDA) wyniósł 197 mln zł (41,98 mln USD), a marża EBITDA wyniosła 8,1.

Prezes Zarządu Grupy CCC Marcin Czerski powiedział: „2022 będzie rokiem bardzo wymagającym dla wszystkich detalistów. Wybuch wojny na Ukrainie i jej konsekwencje makroekonomiczne zmieniły reguły gry. Dochody konsumentów znajdują się pod presją rosnącej inflacji i wysokich stóp procentowych, co prowadzi do zwiększonej wrażliwości cen konsumpcyjnych.

„W Grupie CCC proaktywnie reagowaliśmy na te zmiany. Do portfolio CCC dodaliśmy kilka nowych marek budżetowych, znacznie zwiększając ich udział w naszym całkowitym miksie. Aktywnie zarządzamy cenami, aby były atrakcyjne dla wszystkich kategorii klientów. To przybliża nas do klientów, pozwala lepiej odpowiadać na ich potrzeby i zwiększać udział w rynku pomimo trudnego otoczenia biznesowego.

READ  Museum TV 4K rozwija się w Polsce