21 maja, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Polska jest o krok bliżej uchwalenia kontrowersyjnego prawa majątkowego

Warszawa, Polska Senat Zatwierdzone w piątek, z pewnymi poprawkami, najbardziej kontrowersyjne zmiany w przepisach dotyczących restrukturyzacji majątkowej posunęły się o krok dalej, aby je przyjąć.
Projekt przepisów spotkał się z ostrą krytyką ze strony Izraela i organizacji żydowskich, które twierdzą, że nowa administracja zablokuje roszczenia Żydów o odszkodowanie lub mienie zajęte w czasie Holokaustu i komunizmu.
izraelski minister spraw zagranicznych Yari Labbit Powiedział, że ustawa „poważnie zaszkodzi naszym stosunkom z Polską”.
W przypadku zatwierdzenia zmiany zapobiegną ogłoszeniu opróżnienia własności nieruchomości i innych decyzji administracyjnych po 30 latach. Wpływa na mienie polskie, żydowskie i inne. Polska twierdzi, że jest to odpowiedź na nadużycia i nieprawidłowości, które pojawiły się w procesie restrukturyzacji, prowadzące do eksmisji lub oddawania nieruchomości sprzedającym.
Zmiany zostały zamówione Trybunał Konstytucyjny Orzekł w 2015 r., że obecny stan przepisów administracyjnych jest sprzeczny z polskim prawem naczelnym.
Polskie władze twierdzą, że roszczenia o przywrócenie są nadal możliwe na drodze sądowej, niezależnie od narodowości lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy.
Zmieniony projekt trafia do niższej izby parlamentu do zatwierdzenia, co będzie wymagało podpisu wypowiadającego się za nim prezydenta Andrzeja Dudy.
Gedeon Taylor, Szef Operacji Z Światowa Żydowska Organizacja OdbudowyWezwał dolną izbę do „odrzucenia rachunku wprost”.
– Ta organizacja zachęca Polskę do rozstrzygnięcia kwestii własności prywatnej raz na zawsze poprzez uchwalenie ustawy restrukturyzacyjnej – powiedział.
„Jako ocaleni z pozostałej epoki Holokaustu zasługują na pewną miarę sprawiedliwości w swoim życiu” – powiedział Taylor.
Przed II wojną światową Polska była największą społecznością żydowską w Europie z populacją 3,5 miliona. Większość Holokaustu została zabita, a ich majątek skonfiskowany podczas okupacji nazistowskich Niemiec. Powojenne władze komunistyczne w Polsce przejęły te mienie oraz majątek nieżydowskich właścicieli w Warszawie i innych miastach. Koniec komunizmu w 1989 roku otworzył drzwi do roszczeń rekonstytucyjnych, z których większość pochodziła od Polaków.
Nierozwiązany jeszcze problem jest stałym źródłem goryczy i napięć politycznych między Polską a Izraelem.
Projekt ustawy przewidujący rekompensatę za skonfiskowaną własność prywatną został zatwierdzony przez parlament w 2001 r., ale zawetował go prezydent Aleksander Kwaśniewski. Powiedział, że narusza to zasady równości społecznej i wpłynie na rozwój gospodarczy Polski, wskazując, że roszczenia odszkodowawcze zaowocują dużymi sumami. Powiedział, że indywidualne roszczenia powinny być składane przez sądy.
Polska jest jedynym krajem europejskim w swojej najnowszej historii, który nie oferuje żadnych rekompensat za własność prywatną należącą do państwa. Jedynie pozostałe komunalne mienie żydowskie, takie jak niektóre synagogi, kaplice i cmentarze, uległy znacznemu zniszczeniu i zostały w miarę możliwości zwrócone lub zastąpione.