26 maja, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Polska: 12-miesięczny bilans obrotów bieżących rekordowy miesięczny deficyt po raz pierwszy od dwóch lat | Pstryknąć

Deficyt obrotów bieżących w październiku wyniósł 1,7 mld € i był wyższy od naszego konsensusu (1,2 mld €) i naszej prognozy (0,9 mld €). Skutkiem tego był deficyt handlowy w wysokości 0,8 mld euro, znaczna nadwyżka w usługach (1,7 mld euro), znaczny niedobór dochodów pierwotnych (2,3 mld euro) oraz deficyt dochodów wtórnych w wysokości 0,3 mld euro. Różnica w dynamice importu zapasów (20,4% r/r) i eksportu (6,6%) wzrosła z 9,2 pp we wrześniu do 13,8 pp w październiku.

Rachunki importowe silnie rosną ze względu na ożywienie popytu krajowego i wyższe ceny energii. Możliwości eksportowe ograniczają zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw, zwłaszcza w Niemczech, które odpowiadają za prawie 30% polskiego eksportu.

Według NBP dynamika importu jest napędzana wysokimi kosztami paliw, w tym gazu ziemnego, ropy naftowej i rafinerii. Szybko rozwijały się również importowane materiały przetworzone, zwłaszcza metale i chemikalia. Niedobór półprzewodników negatywnie wpłynął na branżę motoryzacyjną. Eksport – NBP wskazuje na spadek wszystkich rodzajów pojazdów drogowych i części samochodowych. Ponieważ udział sektora motoryzacyjnego w polskim eksporcie był większy niż importu, kryzys doprowadził do pogorszenia bilansu handlowego tego sektora.

Szacujemy, że w okresie 12 miesięcy saldo rachunku bieżącego przesunęło się z nadwyżki 0,4% PKB we wrześniu do deficytu 0,2% PKB, podczas gdy rezerwy handlowe zmniejszyły się z 1,4% do 0,9% PKB. % PKB. 12-miesięczny CAB zgłosił miesięczny deficyt po raz pierwszy od października 2019 r. Biorąc pod uwagę trwające ożywienie gospodarcze i wyższe ceny energii, spodziewamy się dalszych spadków w obu bilansach. Szacujemy, że bilans handlowy wyniesie 0 (zero), a deficyt na rachunku obrotów bieżących sięgnie 1,5% PKB. Na początku 2020 r. oba rezerwy odnotowały znaczne nadwyżki odpowiednio 2,4% i 2,9% PKB.

Gwałtowne pogorszenie salda obrotów bieżących w 2021 r. nie sprzyja złotemu. Jednocześnie coraz istotniejszym punktem dla decyzji RPP w sprawie stóp procentowych jest parowanie nadwyżki zewnętrznej.

READ  Polska może powołać komisję do zbadania wykorzystania oprogramowania szpiegującego już w tym roku, twierdzi prawodawca