22 lutego, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Plan rozszerzenia turecko-polskich stosunków handlowych

Plan rozszerzenia turecko-polskich stosunków handlowych

W dzisiejszym połączonym świecie współpraca gospodarcza między krajami ma ogromne znaczenie. Wśród różnych relacji globalnych bliskie powiązania gospodarcze Polski i Turcji podkreślają siłę współpracy i obopólnych korzyści. Pomimo odległości geograficznej te dwa kraje łączy silna więź zakorzeniona w splatających się interesach gospodarczych.

Badanie kontekstu historycznego Polski i Turcji wzbogaca głębię ich relacji i ujawnia uderzające podobieństwa. Obydwa kraje poradziły sobie z wyzwaniami, ewoluując od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej i wspierając wspólną podróż naznaczoną przemianami politycznymi i zaangażowaniem w wartości demokratyczne.

Stosunki gospodarcze stanowią podstawę partnerstwa polsko-tureckiego. Handel dwustronny rozwijał się przez lata, co odzwierciedla głębokość ich współpracy gospodarczej. Polskie produkty, w tym maszyny i produkty chemiczne, znajdują mocny rynek wśród tureckich konsumentów, a Polska stała się znaczącym kierunkiem dla tureckich tekstyliów, owoców i warzyw. Ta współzależność podkreśla komplementarny charakter ich gospodarek.

Głównymi produktami eksportowymi Turcji do Polski są samochody, części samochodowe, traktory, produkty aluminiowe, tekstylia, odzież, nowości i sprzęt AGD. W zamian Polska importuje z Turcji maszyny, obrabiarki, pojazdy lądowe, sprzęt elektryczny, żelazo, stal, chemikalia, kosmetyki i meble.

Docelowy wolumen handlu dwustronnego ustalono na 10 miliardów dolarów (305,75 miliarda TL), co oznacza znaczny wzrost o 28% i osiągnie 8,3 miliarda dolarów w 2021 roku. W pierwszych 10 miesiącach 2022 r. wolumen handlu sięgnął 8,1 mld dolarów.

Obydwa kraje dostrzegają potencjał wzrostu poprzez inwestycje strategiczne. Pozycja Polski jako bramy do Europy przyciąga tureckie przedsiębiorstwa, w połączeniu z mocnymi stronami Turcji w sektorach budowlanym, tekstylnym i motoryzacyjnym, które uzupełniają szybko rozwijający się krajobraz przemysłowy Polski.

Jeśli chodzi o bezpośrednie inwestycje zagraniczne, Polska zainwestowała w Türkiye we wrześniu 2022 r. 37 mln dolarów, podczas gdy inwestycje tureckie w Polsce osiągnęły poziom 113 mln dolarów. Warto zauważyć, że w Turcji aktywnie działa 156 polskich firm.

READ  7 listopada 1980, czterdzieści lat temu: Pogotowie Polskie

Obydwa kraje, strategicznie położone i prężne gospodarczo, stanowią ekscytujący krajobraz dla rozszerzonego handlu dwustronnego. Niniejsza opinia ma na celu przedstawienie szczegółowej analizy konkretnych możliwości i strategii wspierania współpracy gospodarczej między tymi dwoma krajami, poparte faktami na temat ich branż.

Konkretne możliwości

Współpraca jest niezbędna w sektorach motoryzacyjnym i mechanicznym. Türkiye należy do czołowych producentów samochodów na świecie, produkując ponad 1,5 miliona sztuk rocznie. Polska posiada silny sektor produkcji maszyn i urządzeń, który znacząco przyczynia się do produkcji przemysłowej UE.

Jeśli chodzi o ekspansję handlu rolno-spożywczego, Türkiye jest wiodącym światowym producentem produktów rolnych, w tym owoców, warzyw i zbóż. Polska, jako jeden z głównych producentów rolnych w UE, eksportuje szeroką gamę produktów spożywczych, tworząc potencjał synergii.

Ważnym tematem jest integracja przemysłu tekstylnego i modowego. Türkiye jest szóstym co do wielkości eksporterem tekstyliów i odzieży na świecie, znanym ze swoich możliwości produkcyjnych w zakresie tekstyliów. Polska ma kwitnący przemysł modowy, z rosnącym zapotrzebowaniem na wysokiej jakości tekstylia i odzież.

Techniki betonowe

Jeśli chodzi o inicjatywy promocji handlu, Turcja i Polska mogłyby wykorzystać istniejące porozumienie o unii celnej, aby zmniejszyć bariery handlowe i cła. Mogą wspólnie uczestniczyć w międzynarodowych wydarzeniach handlowych i zaprezentować połączoną siłę swojej branży.

Optymalizacja logistyki i transportu stanowi kolejny pozytywny aspekt dla obu stron, ponieważ mogą inwestować w poprawę łączącej infrastruktury drogowej i kolejowej, aby ułatwić efektywny transport. Wykorzystując przewagę geograficzną obu krajów, można stworzyć opłacalny i szybki szlak tranzytu towarów.

Agencja Wsparcia i Promocji Inwestycji w Turcji (ISPAT) oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) mogą współpracować w celu przyciągania wzajemnych inwestycji. Obydwa mogą podkreślać historie sukcesu firm, które z sukcesem inwestowały na swoich rynkach.

Edukacja i wymiana kulturalna to kolejne konkretne obszary o ogromnym potencjale. Obydwa mogłyby wykorzystać unijne programy wymiany akademickiej, aby wspierać mobilność studentów i współpracę akademicką, a także promować programy szkoleń językowych skupiające się na komunikacji biznesowej i terminologii specyficznej dla branży.

READ  Diamentowa Liga. Polak Markin Lewandowski zanotował przebieg

Dzięki uznaniu sektorów motoryzacyjnego, maszynowego, rolno-spożywczego i tekstylnego za kluczowe punkty współpracy Turcja i Polska mają solidne podstawy do rozszerzonych stosunków handlowych. Wdrażając inicjatywy strategiczne, ulepszając infrastrukturę i ulepszając istniejące umowy handlowe, kraje te mogą wykorzystać swój potencjał gospodarczy, aby stworzyć precedens dla skutecznej współpracy w szerszym kontekście handlu regionalnego i światowego.