22 lipca, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Neutrina „duchy” zostały po raz pierwszy zauważone w największym na świecie akceleratorze cząstek

Neutrina „duchy” zostały po raz pierwszy zauważone w największym na świecie akceleratorze cząstek

Po raz pierwszy fizycy stworzyli i wykryli wysokoenergetyczne „duchy” w największej na świecie kruszarce atomów. Odkrycia mogą pomóc odkryć sekrety tego, jak gwiazdy przechodzą w supernowe.

Drobne cząsteczki, tzw neutrinaprzez detektor neutrin FASER w Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC) – największym na świecie akceleratorze cząstek, znajdującym się w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) niedaleko Genewy w Szwajcarii.