12 kwietnia, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Czy inflacja ponownie zaskoczy rynki?

Wstępna inflacja za wrzesień spadła do 5,4% r/r. Produkcja PMI za wrzesień, aby odzwierciedlić kluczowe zmiany na rynku i zmniejszyć bariery po stronie podaży. MinFin wyemituje kwartalną emisję obligacji. S&P ma dokonać przeglądu polskiego ratingu.

1 października | We wrześniu inflacja nieco się obniży. Oczekujemy, że wstępna inflacja za wrzesień wyniesie 5,4% r/r (0,3% m/m), co jest nieco poniżej konsensusu rynkowego 5,5% r/r. Nieznaczne złagodzenie inflacji we wrześniu może wynikać głównie z wyższych poziomów niż przed rokiem, ale nie można wykluczyć niespodzianki w górę. Spodziewamy się jednak odwrócenia CBI w październiku i szczytu na poziomie 6,0% r/r do końca roku. Ogólnie widzimy inflację średnio 4,5% w tym roku i 4,0% w 2022 roku. Nadal uważamy, że listopadowa prognoza inflacji i wzrostu NBP będzie istotna dla perspektyw stóp procentowych. Pokazuje wyższą ścieżkę inflacji w porównaniu z lipcem Prognoza. Jednak bank centralny opóźni pierwszą podwyżkę do I kw. 22 w oczekiwaniu na podwyżkę o 15 pb.

1 października | Produkcja BMI zostanie zmniejszona we wrześniu. Oczekuje się, że polska produkcja za wrzesień spadnie do 54,8 (z 56,0 w sierpniu) zgodnie z wzorcem obserwowanym dla większych gospodarek. W Niemczech, PMI produkcji Rynki spadły do ​​58,5 we wrześniu, co oznacza spadek o 15 miesięcy z 61,4 i 62,6 konsensusu z poprzedniego miesiąca. Ograniczenia dotyczące lokalizacji dostaw nadal stanowią główną przeszkodę dla wyników sektora w Niemczech.

Czynniki napędzające rynek obligacji | Rentowność 10-lat była zmienna w okolicach 2%. W ciągu tygodnia rentowność polskiego 10-letniego LCY wahała się o 2,0%, pomimo ruchu w górę na kluczowych rynkach. Ponieważ 10-letnia obligacja niemiecka wzrosła o 5 pb w/w -0,25%, spread wobec 10-letniego Bunda zawęził się do 230 pb. W tym tygodniu Minfin opublikuje kwartalną emisję obligacji. Ponieważ tegoroczne potrzeby kredytowe zostały już w pełni spełnione, MinFin będzie nadal finansował przyszłoroczne potrzeby. Na 28 września zaplanowane jest jednodniowe posiedzenie RPP bezterminowe. Raport ukaże się dwa dni po spotkaniu, 30 września. Interesujące będzie obserwowanie ostatniego wzrostu inflacji w Polsce oraz środków oszczędnościowych podejmowanych przez inne regionalne banki centralne.

READ  Rośnie liczba czołgów podstawowych K2 w Polsce. Ile czołgów znajduje się w Siłach Zbrojnych RP?

Sterowniki rynku walutowego | Kurs EURPLN jest zablokowany powyżej 4,55. Globalny wzrost Unikanie ryzyka, Zaostrzone przez problemy związane z sektorem nieruchomości w Chinach oraz narastające sprzeczności między wariancją delta a szybkim zaostrzeniem warunków monetarnych w Stanach Zjednoczonych, które obciążają waluty rynków wschodzących. Złoty nadal spadał, osiągając najniższy od pięciu miesięcy poziom 4,64 wobec euro. W tym tygodniu na złotego mogą wpłynąć zarówno czynniki lokalne, jak i regionalne. Z jednej strony polski Trybunał Konstytucyjny wznowi obrady o wyższości prawa polskiego nad prawem unijnym. Z drugiej strony, Narodowy Bank Czech zdecyduje się na bardziej agresywną akcję tight i podniesie kluczową stopę do 1,25% o 50 pb. Rosnąca rozbieżność między nominalnymi stopami procentowymi Narodowego Banku Polskiego a retoryką Davisa w porównaniu z innymi regionalnymi bankami centralnymi może prowadzić do osłabienia szczeliny wobec lokalnych odpowiedników.

Pobierz pełny raport