30 maja, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

bne IntelliNews – Wzrost PKB w Polsce w III kw. zrewidowany do 4,5% r/r przy gwałtownym spadku konsumpcji i inwestycji

bne IntelliNews – Wzrost PKB w Polsce w III kw. zrewidowany do 4,5% r/r przy gwałtownym spadku konsumpcji i inwestycji

Polski PKB wzrósł w drugim kwartale o 4,5% r/r wyrównany sezonowo (wykres), zmniejszając się z 5,6% wzrostu r/r w poprzednich trzech miesiącach, podał urząd statystyczny GUS we wstępnym odczycie z 30 listopada.

GUS zrewidował swój wstępny odczyt o 0,1 punktu procentowego od połowy listopada, ale fundamenty wzrostu wyraźnie słabną, twierdzą analitycy, wskazując na gwałtowne spowolnienie ekspansji konsumpcji prywatnej i inwestycji.

Prowadzi to do dalszego spadku aktywności gospodarczej w IV kwartale i I kwartale 2023 r.

„Choć stopniowe ożywienie gospodarcze powinno nastąpić w drugiej połowie 2023 r., przyszłoroczny wzrost PKB może być bliski zeru” – napisali w opinii analitycy Marcin Łuziński i Grzegorz Ogonek z Santander Bank Polska.

„Zaskakująca słabość konsumpcji prywatnej wzmocni determinację Narodowego Banku Polskiego do utrzymania stóp procentowych na stałym poziomie i dalszego przesunięcia punktu ciężkości polityki pieniężnej z CPI na spowolnienie gospodarcze” – napisali analitycy.

Spowolnienie w III kwartale było efektem gwałtownego spadku dynamiki konsumpcji gospodarstw domowych i inwestycji, wynika z analizy danych.

Wzrost konsumpcji gospodarstw domowych zwolnił w III kwartale o 5,5 punktu procentowego do zaledwie 0,9% r/r, podczas gdy inwestycje osiągnęły zaledwie 2% wzrost r/r, z 6,6% r/rw drugim kwartale.

Pozytywny wkład zapasów we wzrost był zaskakujący, ale tylko raz, kiedy przedsiębiorstwa redukowały zapasy przy ograniczaniu produkcji. Analitycy twierdzą, że doprowadzi to do dalszego spadku tempa wzrostu PKB.

Ogółem popyt krajowy spadł o 3,1% r/rw III kw. io 6,9% r/rw poprzednim kwartale.

Co więcej, eksport netto miał pozytywny wpływ na PKB w trzecim kwartale. „Zwiększony napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, ożywienie aktywności w sektorze motoryzacyjnym, a także odebranie części łańcuchów dostaw z Ukrainy” wsparły polski eksport w III kwartale, odnotował Santander Bank Polska.

W ujęciu nieskorygowanym PKB Polski wzrósł w III kw. o 3,6% r/r, aw okresie kwiecień-czerwiec o 5,8% r/r, wynika również z danych GUS.

READ  Polska pokonała Szwecję 2-0 w kwalifikacjach

W kwartale gospodarka wzrosła o skorygowany 1% po spadku o 2,3% kw/kw w I kw. Jest to korekta w górę o 0,1 punktu procentowego w stosunku do szacunków Flash.

W ubiegłym roku PKB Polski wzrósł o 5,7%, co oznacza spadek o 2,7% w 2020 r. w następstwie pandemii Covid-19.

Po dobrej pierwszej połowie roku nadchodząca recesja nadal będzie odpowiadać za 4% polskiego PKB w tym roku. Obecnie prognozuje się, że gospodarka wzrośnie maksymalnie o 1% w 2023 r.