22 lipca, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Bezrobocie w Polsce jest najniższe od 1990 r.

Bezrobocie w Polsce jest najniższe od 1990 r.

Stopa bezrobocia w Polsce spadła poniżej 5% po raz pierwszy od 1990 roku, kiedy kraj rozpoczął transformację postkomunistyczną. Według nowych danych GUS liczba ta spadła w ubiegłym miesiącu do 4,9% z 5,1% w maju.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w czerwcu 818 tys. wobec 850,2 tys. w poprzednim miesiącu.

Stopa bezrobocia w Polsce należy do najniższych w UE, a najnowsze dane Eurostatu za maj pokazują, że tylko Czechy i Malta mają niższe poziomy.

W kraju istnieje niedobór, choć widać oznaki, że popyt na pracę maleje. Dynamiczne odbicie z powrotem Od recesji wywołanej przez krukowicę.

W odpowiedzi na wczorajszą publikację danych GUS, Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) oczekuje, że bezrobocie, które przy popycie na pracowników sezonowych w miesiącach letnich jest na rekordowo niskim poziomie, wyniesie 4,8% w okresie od sierpnia do października.

Jednak czerwiec był trzecim z rzędu miesiącem ujemnego wzrostu liczby ofert pracy, odnotowali w dzisiejszym raporcie analitycy Banku PKO BP.

Jednocześnie liczba nowo zarejestrowanych poszukujących pracy wzrosła o 11,3% rok do roku, a jej roczna stopa wzrostu była dodatnia czwarty miesiąc z rzędu, po części dzięki rejestracji uchodźców z Ukrainy, którzy stanowili około 7,5%. Według GUS, nowo bezrobotni w pierwszym półroczu.

„Jednak liczba bezrobotnych przypadających na wolne miejsce pracy utrzymała się na poziomie 8,5, czyli zbliżonym do historycznego minimum” – napisali analitycy PKO. „Naszym zdaniem sytuacja demograficzna i kurcząca się siła robocza sprawią, że nawet spowolnienie gospodarcze i spadek popytu na pracę nie spowodują znaczącego wzrostu bezrobocia w Polsce”.

Jest inwazja Rosji na Ukrainę Zwiększone deficyty w niektórych polskich branżachDuża liczba ukraińskich imigrantów – głównie mężczyzn – wróciła, aby pomóc w obronie ojczyzny.

READ  „Wojska Wagnera prosiły o pozwolenie na wyjazd do Polski…”: Białoruś – mówi Łukaszenka podczas spotkania z Władimirem Putinem

Tymczasem rząd pospieszył z integracją uchodźców z Ukrainy, m.in. złagodzeniem wymogów wejścia na rynek pracy. Wstrzymuje obowiązek uzyskania zezwolenia na pracę I tworząc to Niektóre kwalifikacje są łatwiejsze do uznania.

Jednak uchodźcy – głównie kobiety i dzieci – nie mogą wypełnić wielu luk na rynku pracy, a nawet to Niektóre z ich umiejętności są niewykorzystane.

Ukraińscy uchodźcy wypełniają luki na polskim rynku pracy, ale ryzykują uwięzienie w pracach wymagających niskich kwalifikacji

Główne źródło obrazu: Pxtutaj