1 grudnia, 2023

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

30-lecie Farm Fries Poland Dwa

30-lecie Farm Fries Poland Dwa

29 czerwca firma Farm Fries Poland Dwa obchodziła swoje 30-lecie i zorganizowała konferencję '1993-2023-2053. Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość rolnictwa w Polsce”.

Konferencja była niepowtarzalną okazją do spotkania przedstawicieli władz samorządowych, uczelni wyższych, dostawców, klientów oraz innych interesariuszy, którzy od trzech dekad są zaangażowani w jej rozwój z firmą.

Goście odwiedzają farmę ziemniaczaną w Polsce

Przed konferencją odbyła się część terenowa, podczas której goście mieli okazję zobaczyć gospodarstwo oraz kwitnące pola ziemniaczane.

Adam Klasa, prezes zarządu Farm Fries Poland Dua, otwierając konferencję, przypomniał, że na początku lat 90. Gerrit de Bruyne, założyciel holenderskiej firmy Farm Fries, szukał miejsca na frytki. w Polsce stwierdził, że warunki glebowo-klimatyczne na Pomorzu Środkowym sprzyjają rozwojowi uprawy ziemniaka.

Ponieważ jednak polskie odmiany, choć bardzo smaczne do bezpośredniego spożycia, nie nadawały się pod względem wielkości i kształtu do produkcji długich frytek po amerykańsku, konieczne było sprowadzenie frytek do Polski i ich uprawa według technik zachodnich. Tak zrobiła firma Farm Frits Poland Dwa, która stała się wzorem nowoczesnego rolnictwa i dobrych praktyk rolniczych dla innych polskich gospodarstw.

Jarosław Wańkowicz, członek zarządu Farm Fries Poland Dua, wspomina historię gospodarstwa, począwszy od wprowadzenia w Polsce nowych technologii uprawy w latach 90-tych, aż po rok 2004, kiedy to firma była pierwszą w Polsce farmą ziemniaczaną. Certyfikat GlobalG.AP (później EUREPGAP), 2008, farma stała się flagową farmą McDonald’s poprzez przystąpienie do globalnego programu flagowych farm McDonald’s.

Wspomniał również o aktualnych wyzwaniach stojących przed gospodarstwem rolnym, wśród których na pierwszy plan wysuwają się zmiany klimatu, oraz o kierunkach dalszego rozwoju z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz w oparciu o dobre praktyki rolnictwa zrównoważonego i regeneracyjnego.

W kolejnych wystąpieniach dr inż. O przyszłości żywienia roślin mówił Dariusz Wyczling z Procam, Paweł Kaczmarek z Top Farms Wielkopolska przedstawił założenia rolnictwa regeneracyjnego, dr inż. Jacek Skudlarski z Wydziału Techniki Rolnictwa i Leśnictwa SGGW mówi, że rolnictwo precyzyjne będzie kształtować przyszłość dzięki opracowaniu koncepcji Rolnictwa 4.0.

READ  Dyplomata: Izraelsko-polska umowa o misjach młodzieżowych obejmuje kwestie edukacji, bezpieczeństwa

W ostatniej prezentacji Małgorzata Bojańczyk z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności mówiła o ewolucji oczekiwań konsumentów w zakresie produkcji żywności. Podkreślił rosnącą świadomość konsumentów w kontekście roli żywności w ich życiu, a jednocześnie chęć ochrony klimatu i środowiska.

Debata o przyszłości uprawy ziemniaków w Polsce

Konferencja zakończyła się dyskusją na temat przyszłości uprawy ziemniaków w Polsce, w której udział wzięli: Paweł Czamarek z Top Farms Wielkopolska, Tomasz Kurpiewski z McDonald’s Polska, dr inż. Jacek Skudlarski z SGGW, Radosław Okrodnik z Procom Polska i Karol Piegudowski z FarmFriedz Poland Dua.

Zastosowanie maszyn autonomicznych w gospodarstwach ziemniaczanych w Polsce

Prowadzący grupę Jaroslav Vanković prosił innych o zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w uprawie ziemniaków. Wkrótce dr. Skudlarsky widzi na polach autonomiczne maszyny, które wykonają wiele zabiegów, dając rolnikowi więcej czasu dla rodziny.

Poruszono również kwestię nawozów i środków ochrony roślin oraz wprowadzanie rozwiązań opartych na materiałach biologicznych.

Tomasz Kurpiewski z McDonald’s Polska konsekwentnie podkreślał odpowiedzialność wielkich marek za bezpieczeństwo i produkcję żywności. Konferencja zakończyła się urodzinowym tortem i gratulacjami dla kierownictwa i pracowników firmy.