22 lipca, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Uderzenie w polską energetykę

Uderzenie w polską energetykę

Polska Enerka Obrod wygrała, nakładając wysokie kary za nieprzestrzeganie przepisów

Znaczącym orzeczeniem Szef Urzędu Regulacji Energetyki nałożył wysokie kary finansowe na łączną kwotę 254 mln zł na Enerkę Obrod, spółkę zależną wiodącego koncernu energetycznego Enerka. Kary są reakcją na niewypełnianie przez przedsiębiorstwa ustawowych obowiązków w zakresie ustalania cen i taryf za energię elektryczną.

Łamanie kar

Za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie podatku akcyzowego oraz innych ustaw z nią związanych zostanie nałożona kara w wysokości 60,7 mln zł. Ponadto na spółkę nałożono pokaźną karę finansową w wysokości 193,7 mln zł. Kara została nałożona za niedopełnienie obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii. Ustawa nakłada obowiązek zakupu i dostawy świadectw pochodzenia energii elektrycznej lub biogazu wyprodukowanego ze źródeł odnawialnych na terenie Polski lub jej wyłącznej strefy ekonomicznej do dnia 30 czerwca 2019 r.

(Przeczytaj także: Polski Trybunał Konstytucyjny wydaje kontrowersyjne orzeczenie w związku z kontrowersjami dotyczącymi mieszania składników)

Odpowiedź Energi

Enerka, część Grupy Orlen i jedna z czterech największych firm energetycznych w Polsce, publicznie zapowiedziała, że ​​złoży odwołanie od decyzji. Spółka podkreśla, że ​​orzeczenia te nie są ostateczne i prawomocne. Enerca ogłosiła również w swoim raporcie za 2023 r., że kary są wymagane w celu zgromadzenia finansowania. Posunięcie to będzie miało bezpośredni wpływ na wynik EBITDA Grupy Kapitałowej.

(Przeczytaj także: Polityczne konflikty w polskim banku narodowym, kryzys graniczny i białoruskie obawy dotyczące praw człowieka)

Wpływ na sektor energetyczny

Enerka to potęga w polskiej energetyce. Spółka jest wiodącym dostawcą energii elektrycznej, zajmującym się produkcją, dystrybucją i handlem Elektryczność, CiepłoI gaz. Obsługuje 3,3 miliona klientów i dysponuje siecią dystrybucyjną o długości 195 000 km. Konsekwencje tych kar dla tak znaczącego gracza niewątpliwie wywołają zamieszanie w sektorze energetycznym, wyznaczając główny punkt zwrotny w regulacji energetyki w Polsce.

READ  Polska Virtualna Polska przejmuje spółki Grupy Szallas w Rumunii, Chorwacji

Czytaj więcej