22 lipca, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

RWE bada różnorodność biologiczną w swoich farmach fotowoltaicznych w Polsce

RWE bada różnorodność biologiczną w swoich farmach fotowoltaicznych w Polsce

Aby zwiększyć swój zrównoważony rozwój, RWE prowadzi pilotażowy projekt biomonitoringu, aby zbadać, jak stworzyć korzystne warunki dla różnorodności biologicznej w farmach fotowoltaicznych. Dlatego firma umieściła ekologiczne zabiegi na 10 wybranych farmach fotowoltaicznych w województwie wielkopolskim, aby zapewnić pożyteczne siedlisko dla owadów. Należą do nich martwe drewno, drewniane pojemniki na biomasę i piasek. Wraz z płotem stworzono doskonałe żerowisko dla różnych gatunków w postaci roślinności trawiastej.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy RWE przeprowadzało regularne inspekcje terenowe tych farm fotowoltaicznych, obejmujących zabiegi przyjazne dla środowiska. Aby zapewnić rzetelne wyniki, powtórzono monitorowanie w 12 innych farmach fotowoltaicznych RWE z dodatkowymi środkami na rzecz różnorodności biologicznej oraz na niezagospodarowanych obszarach kontrolnych obejmujących pola uprawne i użytki zielone. Monitoring krytych owadów, ptaków, nietoperzy i innych gatunków ssaków i gadów, a także roślin. Przy tym projekcie badawczym RWE ściśle współpracuje z naukowcami z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Anna Januszka, ekspert ds. ochrony środowiska i kierownik projektu RWE Polska, mówi: „Działanie farm fotowoltaicznych w równowadze z naturą jest możliwe dzięki ciągłym badaniom i obserwacji. Korzystanie z danych wysokiej jakości ma kluczowe znaczenie dla naszych aspiracji w zakresie zrównoważonego rozwoju i naszej działalności. Działania te mają na celu uczynienie RWE liderem zrównoważonego rozwoju w Polsce i poza nią.

Wyniki wstępnych pomiarów wskazują, że farmy fotowoltaiczne zapewniają korzystne środowisko do rozwoju wielu gatunków roślin i zwierząt. Rośliny na obszarze elektrowni fotowoltaicznych są podobne do tych na użytkach zielonych, chociaż rzeczywiste gatunki na każdym obszarze nieznacznie się różnią. Częstość występowania gatunków owadów jest na podobnym poziomie, jak w otaczających je obszarach naturalnych lub polach uprawnych. Brak konwencjonalnych zabiegów rolniczych, takich jak koszenie czy nawożenie, zapewnia doskonałe warunki do życia i wzrostu owadów. Badania przeprowadzone przez naukowców potwierdzają, że miejsca fotowoltaiczne są wyjątkową ostoją dla owadów, które mogą znaleźć stabilne warunki do wzrostu i zasiedlić otaczające je pola uprawne wraz z rozpoczęciem kolejnego sezonu. Ma to również znaczenie dla produkcji rolnej. Populacje łowców owadów zmniejszają wpływ owadów na pola uprawne. Pomiary potwierdzają, że instalacje fotowoltaiczne są bardzo atrakcyjnym terenem dla różnych gatunków ptaków, szczególnie w okresie lęgowym. Badanie będzie kontynuowane przez kolejne 12 miesięcy w celu zebrania wiarygodnych danych na temat pozytywnego wpływu farm fotowoltaicznych na różnorodność biologiczną.

READ  Polska Lewandowskiego gra w Pucharze Europy po pokonaniu Walii w rzutach karnych

Jako jedna z wiodących na świecie firm w obszarze energii odnawialnej, RWE konsekwentnie posuwa się do przodu wraz z rozbudową swojego portfolio w Polsce. Spółka zainstalowała w kraju ponad 540 MW elektrowni wiatrowych. RWE dywersyfikuje swój portfel energii odnawialnej w Polsce inwestując w projekty fotowoltaiczne. Obecnie spółka rozwija w Polsce farmy fotowoltaiczne o mocy 100 MW.

Więcej aktualności i artykułów technicznych ze światowej branży odnawialnych źródeł energii można znaleźć w najnowszym numerze magazynu Energy Global.

Wiosenne wydanie 2024 Energy Global

Wydanie Energy Global z wiosny 2024 r. rozpoczyna się komentarzem gości z terenu na temat tego, w jaki sposób platformy magazynowania baterii mogą służyć jako potencjalne rozwiązanie problemu ograniczonej energii, a następnie przechodzi do raportu regionalnego przygotowanego przez asystenta redakcyjnego Energy Global Theodore’a Read-Martina. Stan odnawialnych źródeł energii w Europie. Magazyn oferuje serię artykułów technicznych na temat infrastruktury elektrycznej, śledzenia turbin i łopatek, technologii magazynowania akumulatorów, powłok i nie tylko.

Przeczytaj artykuł online: https://www.energyglobal.com/solar/22052024/rwe-explores-biodiversity-enhancement-at-its-photovoltaic-farms-in-poland/