24 lutego, 2024

MSPStandard

Znajdź wszystkie najnowsze artykuły i oglądaj programy telewizyjne, reportaże i podcasty związane z Polską

Protix zbuduje w Polsce nowy, zrównoważony zakład produkcji białek

Protix zbuduje w Polsce nowy, zrównoważony zakład produkcji białek

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zobowiązuje się do wspierania Protyka Protix zapewnia do 37 milionów euro (40,1 miliona dolarów) dodatkowego finansowania na międzynarodowe wdrożenie mające na celu rozszerzenie zrównoważonej produkcji białek poprzez podpisanie umowy pożyczki.

Porozumienie jest zgodne z celem InvestEU, jakim jest zrównoważona biogospodarka i gospodarka o obiegu zamkniętym, i jest możliwe dzięki wsparciu programu InvestEU, którego celem jest pobudzenie dodatkowych inwestycji w UE o wartości ponad 372 miliardów euro w latach 2021–2027.

„Wspieranie innowacyjnych rozwiązań jest jednym z priorytetów Europejskiego Banku Inwestycyjnego i cieszymy się, że możemy rozpocząć współpracę z Protix” – powiedziała wiceprezes EBI Teresa Cervisca. „Finansowanie to wspierane jest w ramach programu InvestEU i pomoże spółce rozszerzyć działalność oraz wykorzystać posiadane technologie, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju rozwiązań w obszarze biogospodarki.”

Protix produkuje alternatywne białko do zdrowej i zrównoważonej karmy dla zwierząt domowych, akwakultury, paszy dla zwierząt i nawozów organicznych, a także odegrał kluczową rolę w powstaniu i dojrzewaniu branży produktów na bazie owadów. Obecnie, dążąc do ekspansji międzynarodowej, firma dąży do dostarczania swoich rozwiązań na całym świecie.

„Jesteśmy podekscytowani umową z EBI, nie tylko ze względu na możliwości dalszej ekspansji, ale także jako zdecydowane zobowiązanie” – powiedziała dyrektor finansowa Protix Lynn De Proft. „To wsparcie ugruntowuje fakt, że nasza branża nie tylko przetrwa, ale jest gotowa na znaczący wzrost. Po naszej ekspansji w USA, a teraz możemy zrobić to samo w Polsce, cieszymy się, że możemy przyspieszyć nasze prace mające na celu dostarczanie żywności system w równowadze z naturą. Zaufanie wyrażone przez EBI podkreśla naszą sprawdzoną zdolność do działania.” pokazuje, że stanowi to kolejny znaczący krok naprzód w naszej podróży jako zmieniaczy zasad gry w branży białkowej.

Protix wierzy w kontrolowaną skalę i zoptymalizowany pod kątem skali wzrost trzy do czterech razy większy niż w przypadku istniejącego obiektu operacyjnego. Firma prowadzi badania w różnych lokalizacjach w Polsce. EBI uważa, że ​​inwestowanie w innowacje, badania i rozwój oraz kapitał ludzki jest kluczem do wzrostu gospodarczego.

READ  Najwyższy sąd UE orzeka, że ​​polska polityka pozyskiwania drewna jest niezgodna z prawem - Politico

W 2022 r. wsparcie banków UE dla tych sektorów wyniesie na całym świecie 17,93 mld euro. W latach 2018–22 wsparcie Grupy EBI dla tych sektorów w Polsce wyniosło 4,65 mld euro. Protix jest przykładem tego, co mogą osiągnąć ukierunkowane fundusze Komisji Europejskiej, aby wspierać innowacyjne europejskie firmy w kluczowych obszarach polityki UE promujących europejską zieloną transformację.